Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 48 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Hoe maken we water?

WML maakt kraanwater van uitstekende kwaliteit uit zowel grond- als oppervlaktewater.

Drinkwater van grondwater

In Limburg wordt drinkwater al heel lang van grondwater gemaakt. En dat is niet zonder reden. Grondwater is niet alleen betrouwbaar en schoon, er zitten bovendien weinig stoffen in die we er via zuivering uit moeten halen. Het gaat per slot van rekening om de kwaliteit van ons drinkwater.

Maar hoe zit dat dan precies?

De bodem bestaat uit allerlei lagen grind, zand, klei en veen. Zand en grind zijn veel grover van structuur dan klei en veen. Het grondwater stroomt er gemakkelijker door. Vandaar dat we het filter van de winput altijd in een zand- of grindlaag plaatsen. Zulke lagen noemen we ‘watervoerende pakketten’. Het grondwater blijft hier zitten, omdat het aan de boven- en onderkant door klei- en veenlagen wordt afgesloten.

Drinkwater van oppervlaktewater

Bij het winnen van grondwater, daalt de grondwaterstand. Om ervoor te zorgen dat de natuur geen schade lijdt, verlagen we de grondwaterstand niet te veel. Driekwart van het Limburgse drinkwater maakt WML van grondwater. Daarom gebruiken we ook oppervlaktewater. Dat is water uit rivieren of meren. Het is minder schoon dan grondwater. Wil je er drinkwater van maken, dan moet het beter worden gezuiverd. In Limburg wordt hier Maaswater voor gebruikt.

Productielocaties

Verspreid door heel Limburg heeft WML 25 pompstations. Het zijn met name grondwaterpompstations. In Beegden maken we drinkwater van oppervlaktewater (Maaswater) en in Roosteren maken we drinkwater van oevergrondwater, een menging van Maaswater en grondwater.

De onthardingsinstallaties in Heerlen, Hunsel, Maastricht en Ospel zorgen er voor dat er in gebieden waar voorheen hard/kalkrijk water uit de kraan kwam, nu zachter water geleverd wordt.

Leidingstelsel

Dit water wordt getransporteerd in een leidingnet dat 8764 kilometer lang is. Het leidingstelsel bestaat uit transportleidingen, die hebben de grootste diameter, hoofdleidingen - de waterleidingen in de straat - en huisaansluitingen, dat zijn de aftakkingen naar individuele woningen en bedrijven.

Tip of weetje: Kinderen kunnen voor meer informatie over water, bijvoorbeeld voor een spreekbeurt, hier terecht. 

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.