Wateraansluiting

WML zorgt voor de wateraansluiting tot aan de watermeter. Dat betekent dat alle Limburgse huishoudens een wateraansluiting en een watermeter van WML hebben.

Nieuwe aansluiting
Gaat u een huis bouwen, vraag dan tijdig uw wateraansluiting aan.

Appartementencomplex
In veel appartementengebouwen zit een collectieve wateraansluiting. De kosten voor het watergebruik worden dan onder de inwoners gedeeld. WML kan in veel gevallen zorgen voor een individuele meter zodat u alleen betaalt voor het water dat u zelf verbruikt.

Tijdelijk water
Als u tijdelijk veel water nodig heeft, bijvoorbeeld voor het reinigen van de gevel, kunt u bij WML een standpijp huren.

Verhuizen
Gaat u verhuizen:
  • Binnen de provincie Limburg,
  • Vanuit Limburg naar een ander provincie of land of 
  • Vanuit een andere provincie of land naar Limburg.

Geef het ons dan door.

Afsluiten
Komt uw woning leeg te staan, bijvoorbeeld omdat het gesloopt wordt of omdat het tijdelijk onbewoond is, vraag dan een (tijdelijke) afsluiting aan.