Incassoprocedure

Als teveel mensen hun betalingsverplichtingen niet voldoen, worden uiteindelijke alle klanten daar de dupe van. De kosten voor het produceren en transporteren van drinkwater lopen tenslotte gewoon door. Daarom is het belangrijk dat u op tijd betaalt. 

Tip: automatische incasso
Als u per automatische incasso betaalt, weet u zeker dat u op tijd bent met betalen. U kunt ons eenvoudig online toestemming geven voor automatische afschrijving.

Wat gebeurt er als u te laat betaalt?
Het incassoproces verloopt volgens meerdere stappen. We leggen u graag uit hoe dit verloopt:

Stap 1
Als u de vordering niet binnen de betaaltermijn voldoet, ontvangt u binnen twee weken een herinnering. Als u meteen betaalt, is er verder niets aan de hand en worden er geen extra kosten in rekening gebracht. 

Stap 2
Als de betaaltermijn van de herinnering wordt overschreden, sturen wij een laatste herinnering. Bij deze laatste herinnering hebben wij recht op €40,- incassokosten. Hiervoor brengen wij coulancehalve maar €15,- in rekening. Betaalt u na de laatste herinnering binnen 7 werkdagen? Dan voorkomt u de resterende incassokosten.
 
Stap 3
Is er na de laatste herinnering nog geen betaling geweest binnen de gestelde termijn? Dan worden de resterende incassokosten (€25,-) aan u doorberekend. Lees meer over het wettelijke besluit en de wetgeving. Onze incasseerder brengt u mogelijk een bezoek en biedt u de laatste mogelijkheid om tot betaling over te gaan.

Stap 4
Betaalt u ondanks het bezoek van onze incasseerder niet de volledige achterstand, dan sluiten wij uw water af en starten een gerechtelijke incassoprocedure. De kosten hiervan zijn voor uw rekening.

Incassokosten WML
Aan de incassoprocedure zijn de volgende kosten verbonden:
  • Buitengerechtelijke incassokosten. Lees meer over het wettelijke besluit en de wetgeving.
  • Kosten voor het afsluiten door wanbetaling (zonder graafwerkzaamheden): zie tarievenoverzicht
    De watermeter wordt verwijderd of de dienstkraan dichtgedraaid.
  • Kosten voor het afsluiten/heraansluiten met graafwerkzaamheden: zie tarievenoverzicht
  • Kosten die in het gerechtelijk traject gemaakt worden.
Problemen met betalen?
Het kan zijn dat uw betalingsprobleem deel uitmaakt van een groter (financieel) probleem. In dat geval adviseren wij u om contact op te nemen met de Sociale Dienst van uw gemeente of een andere schuldhulpinstantie zoals:
Kredietbank Limburg
Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet

Ernstige gezondheidsklachten?
Indien er een zeer ernstig gezondheidsrisico optreedt als het drinkwater wordt afgesloten, dan kunt u het formulier medische verklaring invullen en retourneren naar WML.

U maakt reeds gebruik van schuldhulpverlening.
Indien u zich inmiddels gemeld heeft bij een schuldhulpverlener, dan kunt u het formulier toestemming bemiddeling schuldhulpverlening invullen en retourneren naar WML.
 
Lees ook: