Individueel bemeteren

Centrale watermeter
Veel wooncomplexen hebben een centrale watermeter. De eigenaar van het gebouw (woningbouwvereniging, vastgoedbeheerder, vereniging van eigenaren) verrekent het watergebruik zelf met de bewoners.  

Individuele watermeters
Het systeem van de centrale watermeters is niet nauwkeurig op individueel niveau. Veel bewoners van deze gebouwen willen alleen voor hun eigen verbruik betalen. WML kan in dat geval individuele watermeters plaatsen.

Maatwerk
Of het plaatsen van individuele meters technisch uitvoerbaar is, is afhankelijk van het gebouw. Alle bewoners moeten dan instemmen met de individuele watermeters. Het is niet mogelijk om deze watermeters maar bij één of enkele huishoudens te plaatsen. De eigenaar van het pand blijft verantwoordelijk voor de waterinstallatie in het gebouw. Dit is volgens de wet zo bepaald.

Vastrecht
WML plaatst de individuele watermeters tegen kostprijs. Deze watermeter zorgt ervoor dat u  alleen voor uw eigen verbruik betaalt. De prijs voor het vastrecht verandert niet, deze wordt berekend per wooneenheid, zoals ook bij een centrale watermeter gebeurt.

Als u wilt weten of een individuele watermeter mogelijk is voor uw eigen situatie, vul dan het contactformulier in.