Kengetallen


Omschrijving     Aantal
Waterafzet                 71.555.195 m3   
Klanten 527.982 particulieren
14.525 zakelijke klanten
Omzet         € 101.331.000
Medewerkers (fte)     398
Locaties Hoofdkantoor Maastricht
1 oppervlaktewaterproductiebedrijf (Heel)
1 oevergrondwaterwinbedrijf (Roosteren)
21 grondwaterpompstations
4 onthardingsbedrijven (Heerlen, Hunsel, Maastricht, Ospel)
Bedrijfsvoeringstrategie Operational excellence
Lengte hoofdleiding     8.762 kilometer