Checken op lekken

 Als de vier rode pijltjes in de watermeter draaien terwijl nergens in huis water wordt verbruikt, kan er een lekkage zijn. Het eerste pijltje draait al bij een verbruik van 0,1 liter. De meterstand geeft dan nog niets aan. Het is dus belangrijk dit pijltje in de gaten te houden. Als u denkt ergens een lekkage te hebben, sluit dan de hoofdkraan dicht (meestal met een rode of blauwe knop) en raadpleeg een installateur of loodgieter.

  
U kunt ook controleren op lekkages door ’s avonds voor het slapen gaan de stand van de rode pijltjes te noteren. Als die ’s morgens hoger zijn geworden, is er een lekkage. Dit geldt natuurlijk niet als u ’s nachts de vaatwasser laat lopen of het toilet doorspoelt.  

Plaats van de lekkage
Als u wilt controleren waar het lekt, kijk dan eerst naar het overloopventiel van uw boiler of combiketel. Als die kapot is, loopt het water via het riool weg. Het ventiel zit onder de ketel en mondt uit in een plastic trechtertje.  

U kunt ook een wc-papiertje op de binnenrand van het toilet leggen. Als het papiertje wegspoelt terwijl u niet heeft doorgetrokken, zit er een lek. Als het reservoir van het toilet vol is, mag er namelijk geen water naar de toiletpot stromen.  

Kijk ook na of u ergens sporen vindt van een lek in de binnenleiding. Kijk vooral in de kruipruimte, check de leidingen die naar de garage of de schuur lopen en kijk de buitenkranen na.  

Wie moet ik bellen?
Als het huis uw eigendom is, moet u zelf voor een loodgieter zorgen. Als u een huis of appartement huurt, bel dan de woningbouwvereniging of de eigenaar van het gebouw. WML is alleen verantwoordelijk voor het leidingnetwerk tot en met de watermeter. Als er storingen zijn, vermelden wij dat op onze website.