Wintertips

Temperaturen onder het vriespunt kunnen ervoor zorgen dat de waterleiding en de watermeter bevriezen. U kunt dit voorkomen.  

Een paar tips:
 • Tocht is de grootste vijand van de waterleiding en de watermeter. Isoleer daarom de ruimte waarin de watermeter en de hoofdkraan zich bevinden. Zorg wel dat de ruimte geventileerd wordt als de gasmeter ook in die ruimte aanwezig is.
 • Controleer de hoofdkraan. De hoofdkraan zorgt ervoor dat water het leidingnet in kan stromen en moet dus vooral niet bevriezen.
 • Als isoleren niet voldoende is, kunt u de watermeter, hoofdkraan en toevoerleiding tijdelijk inpakken of voorzien van een elektrisch verwarmingslint (met thermostaat).
 • Als u in de winter op vakantie gaat, verwarm uw huis dan op een laag pitje (minimaal 14 graden Celcius). Draai alle radiatoren een klein beetje open. Zo blijft heel uw huis vorstvrij.
 • Controleer of u verzekerd bent tegen schade door een bevroren waterleiding.
 • Als het glas van uw watermeter gebroken is, vul dan het contactformulier in.
 • Als u geen water heeft omdat uw binnenleidingen zijn bevroren, neem contact op met de installateur als het uw eigen huis is. Als u het huis huurt, moet u de woningstichting of verhuurder op de hoogte stellen.
 • Het heeft gevroren en u heeft geen water: check of de watermeter óf de binnenleiding bevroren zijn. U kunt dit controleren door de aftapper van de binneninstallatie open te draaien (het kleine kraantje op de afbeelding beneden). Als hier een krachtige waterstraal uitkomt, is de binneninstallatie en niet de watermeter of aansluitleiding bevroren. Komt er geen water uit de aftapper, vul dan het contactformulier in.  


Thermalint / Tracingset
U kunt ook preventief te werk gaan door het plaatsen van een zogenaamd Thermalint of Tracingset. Deze hulpmiddelen zijn speciaal ontwikkeld om leidingsystemen vorstvrij te houden, bijvoorbeeld bij:
 • Vorstvrij houden van brandblusleidingen
 • Tijdelijke voorzieningen op bouwterreinen
 • Waterleidingen bij caravans, campings, etc.
 • Leidingen bij stallen (boerderijen)
 • Pompen
 • Vorstvrij houden van afsluiters e.d.
Uiteraard is hiervoor een elektriciteitsaansluiting (of aggregaat) noodzakelijk.