Waterproductie

Hoe maken we water?
WML maakt drinkwater uit grond- en oppervlaktewater. Kinderen kunnen voor meer informatie over water, bijvoorbeeld voor een spreekbeurt, hier terecht.  

Drinkwater van grondwater
Al heel lang wordt in Limburg drinkwater gemaakt van grondwater. Grondwater is betrouwbaar, schoon en er zitten weinig stoffen in die we eruit moeten halen met zuivering.

De bodem bestaat uit allerlei lagen grind, zand, klei en veen. Zand en grind zijn veel grover van structuur dan klei en veen. Het grondwater stroomt dus ook gemakkelijker door zand- en grindlagen. We plaatsen het filter van de winput altijd in een zand- of grindlaag. We noemen die lagen ‘watervoerende pakketten’. Het grondwater blijft hierin zitten omdat het aan de boven- en onderkant afgesloten wordt door klei- en veenlagen.

Door gebruik van grondwater daalt de grondwaterstand. Dit kan nadelig zijn voor natuur die gevoelig is voor verdroging. WML zorgt ervoor dat gevoelige natuur geen schade lijdt door de grondwaterstand niet te veel te verlagen. Ongeveer ¾ van het Limburgse drinkwater wordt gemaakt van grondwater. Het overige drinkwater wordt van oppervlaktewater gemaakt.Drinkwater van oppervlaktewater
Naast grondwater is er in Limburg ook veel oppervlaktewater. Dit is water uit rivieren of meren. Dit water is minder schoon dan grondwater. Om er drinkwater van te maken, moet het beter gezuiverd worden. We leggen hieronder uit hoe we dat doen. WML maakt van Maaswater drinkwater.

Waterproductie 

Productielocaties
Het drinkwater in Limburg wordt gewonnen in 25 grondwaterpompstations en het oppervlaktewaterstation Waterproductiebedrijf Heel, waar van Maaswater drinkwater wordt gemaakt. In Heerlen, Maastricht, Ospel en Hunsel staan onthardingsinstallaties die ervoor zorgen dat nu heel Limburg zachter water heeft.  

Leidingstelsel
Al dit water wordt getransporteerd in een leidingnet van ongeveer 8.700 kilometer lengte. Het leidingstelsel is opgebouwd uit zogenoemde transportleidingen (de grootste diameter), hoofdleidingen (de waterleidingen in de straat) en dienstleidingen (de aftakking naar individuele woningen en bedrijven).