Waterkwaliteit

Waterkwaliteit
In Nederland moet het drinkwater aan strenge kwaliteitseisen voldoen. WML houdt zich uiteraard aan deze strenge eisen zodat er altijd schoon, helder en fris drinkwater uit de kraan komt. In het Drinkwaterbesluit staat beschreven dat het drinkwater aan normen moet voldoen die gunstige effecten hebben op de gezondheid van de mens. Daarnaast moet WML voldoen aan normen voor bepaalde stoffen in het drinkwater die niet schadelijk zijn voor de gezondheid. U kunt hierbij denken aan normen op het gebied van geur, kleur en smaak.

Controle
Het drinkwater van WML wordt regelmatig gecontroleerd, dat zijn we ook verplicht volgens het Drinkwaterbesluit. We controleren het drinkwater al bij de bron: in onze grondwaterbronnen en bij de instroom van de Maas in Eijsden, waar Rijkswaterstaat de waterkwaliteit monitort. Gedurende het productieproces nemen we watermonsters. Verder controleren we structureel het water in de waterleidingen. Ten slotte controleren we het water dat in woningen uit de kraan komt zodat het altijd voldoet aan alle strenge voorwaarden.

De monsters die we nemen, worden gecontroleerd op smaak, geur, temperatuur en op de aanwezigheid van ziekteverwekkende stoffen. We controleren de monsters op zuurgraad, zuurstof en op de hoeveelheden mangaan, ijzer, koper, cadmium en lood. Daarnaast controleren we het drinkwater op ammonium, nitraat, nitriet, calcium, magnesium en andere stoffen die omschreven staan in het Drinkwaterbesluit. De onderzoeken worden verricht bij Aqualab Zuid.