Waterwingebied Roodborn

Kwalitatief goed grondwater is heel belangrijk voor een toekomstbestendige en duurzame drinkwatervoorziening. De Limburgse waterwingebieden vervullen daarin een wezenlijke rol. In heel Limburg is er ongeveer 1600 hectare aan waterwingebied. Een gedeelte van de gronden is in beheer bij WML. Maar er zijn ook andere partijen die gronden beheren in waterwingebieden. Bovendien  zijn de gebieden in de meeste gevallen vervlochten en/of omringd door andere natuur-, landbouw- of woongebieden.

Waterwingebied Roodborn (gemeente Gulpen-Wittem) omvat circa 200 hectare. Het borgen van de kwaliteit van het grondwater dat gebruikt wordt om drinkwater van te maken, is een gemeenschappelijk belang van alle inwoners van Limburg. WML wil daarom in samenwerking met de belanghebbenden van het waterwingebied komen tot een hernieuwde visie die zoveel mogelijk recht doet aan alle belangen.

In opdracht van WML gaat Bureau Heusschen * Copier uit Gulpen de eisen en wensen van de kerngroep inventariseren. In een later stadium wordt het schetsontwerp/meerjarenplan met overige inwoners/grondgebruikers in waterwingebied Roodborn besproken. Via deze pagina houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen ten aanzien van het waterwingebied.

Advertentie in Trompetter/Heuvelland Aktueel van 4 februari 2015

WML, 3 februari 2015