Kwaliteit Arbo Milieu

WML heeft de bescherming van het leefmilieu en de veiligheid van haar werknemers hoog in het vaandel staan. Dit uit zich onder andere in onze certificering voor Duurzaam Terreinbeheer (klik hier voor meer informatie).

Ons team Kwaliteit Arbo en Milieu (KAM) vertaalt verplichtingen vanuit de arbo- en milieuwetgeving naar de praktijk van WML. Het team bewaakt of WML voldoet aan die verplichtingen en helpt medewerkers met de uitvoering. Zo weten onze procesoperators hoe ze om moeten gaan met gevaarlijke stoffen, plaatsen onze distributiemonteurs verkeersafzettingen, zodat ze veilig kunnen werken langs de wegen en zorgen medewerkers van team Onderhoud voor de periodieke keuringen en het onderhoud van de arbeidsmiddelen.
 
Veilig en verantwoord werken door derden 
WML laat daarnaast regelmatig werkzaamheden uitvoeren door externen (derden) en vindt het belangrijk dat ook zij veilig en verantwoord werken. Daarom dienen derden zich te conformeren aan het VGM reglement voor derden, dat hier terug te vinden is. 

ISO 9001
Elders op onze website heeft u al kunnen lezen dat onze kerntaak is het duurzaam en doelmatig leveren van leidingwater aan inwoners, bedrijven en (overheid)instellingen in Limburg. Drinkwater van uitstekende kwaliteit, 24 uur per dag en met de juiste druk. Wij stellen de openbare watervoorziening veilig, beschermen bronnen en stimuleren duurzaam gebruik van water. Om dit te realiseren heeft WML haar bedrijfsvoering vastgelegd in een kwaliteitsmanagementsysteem, dat gecertificeerd is conform de eisen van de ISO 9001 norm.
Ons ISO 9001 certificaat is hier terug te vinden.
 
Bovenstaande informatie is uitgebreid vastgelegd in ons WML-KAM beleid, dat bekrachtigd is door de directie. De kern van dit beleid wordt weergegeven in onderstaande Explanimation video:       

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen op het gebied van Kwaliteit, Arbo of Milieu? Neem dan gerust contact met ons team KAM op via kam@wml.nl.
Zij zullen binnen drie werkdagen reageren op uw bericht.