Tarief 2017

WML houdt de tarieven voor het water aanvaardbaar en stabiel. Dat zijn we ook wettelijk verplicht. Jaarlijks ontvangt u de waternota. Op de nota staat het totale jaarbedrag, afgezet tegen de voorschotkosten die u periodiek heeft voldaan. 

De kosten zijn als volgt opgebouwd: 

1. KOSTEN WATERGEBRUIK PER M3 (1.000 liter)

Tarief watergebruik
Tarief WML € 0,6672 per m3 (1.000 liter)
Belastingen € 0,0194 per m3 (1.000 liter)
Totaal € 0,6866 per m3 (1.000 liter)2. BELASTING OP LEIDINGWATER (BoL)

BoL is verschuldigd over de eerste 300 m3 verbruik.

Tarief BoL  
Tarief BoL € 0,336 per m3 (1.000 liter)3. VASTE VERGOEDINGEN

Basis Aansluitpunt Qn 1,5
Vastrecht voor aansluiting Qn 1,5 € 83,23 per verbruiksjaar
Bijdrage openbare blusvoorziening € 3,45 per verbruiksjaar
Bijdrage wettelijke veiligheidscontrole € 1,85 per verbruiksjaar 
Totaal € 88,53 per verbruiksjaar


Aansluitpunt Qn 2,5
Vastrecht voor aansluiting Qn 2,5 € 160,- per verbruiksjaar
Bijdrage openbare blusvoorziening € 3,45 per verbruiksjaar
Bijdrage wettelijke veiligheidscontrole € 1,85 per verbruiksjaar
Totaal € 165,30 per verbruiksjaar

Het vastrechttarief geldt voor een Basis Aansluitpunt Qn 1,5 (capaciteit 1.500 liter per uur). Voor grotere capaciteiten dan het Basis Aansluitpunt is een capaciteitsrecht van toepassing. De tarieven voor de diverse capaciteitsklassen zijn hier opgenomen.

4. BTW

De overheid belast de consumptie van leidingwater met belasting op toegevoegde waarde (btw). Voor leidingwater geldt het lage btw-tarief van 6%. De btw die over drinkwater geheven wordt, staat apart op de waternota vermeld.


Bekijk hier een rekenvoorbeeld
voor een gemiddeld huishoudelijk jaarverbruik van 105 m3.TARIEVEN OVERIGE DIENSTEN

WML levert niet alleen drinkwater, ons dienstenpakket is breder. In dit overzicht (downloadable pdf - bestandsgrootte 88 kb) kunt u de prijzen voor de meest gangbare diensten terugvinden.

TARIEF 2016

Uw gebruiksjaar loopt mogelijk over het kalenderjaar heen. De kosten op uw jaarnota zijn dan voor en deel gebaseerd op het tarief van het lopende kalenderjaar en voor een deel op het tarief van het vorige kalenderjaar. Bekijk hier de tarieven zoals die in 2016 van toepassing waren.