Kalkonderzoek

watermakers
In juni 2017 doen klanten uit Midden-Limburg mee aan een onderzoek naar de hardheid en kalkafzettendheid van het kraanwater thuis. Met behulp van een paar eenvoudige testjes, krijgen zij zelf meer inzicht in de samenstelling van het drinkwater en ze helpen WML aan nog meer kennis over water. De klanten die (kunnen) meedoen zijn inmiddels per e-mail geïnformeerd. Hieronder staat meer informatie, speciaal voor hén. De verdere uitvoering van het onderzoek (zoals verzamelen en verwerken van de resultaten) is in handen van KWR, het onderzoeksinstituut voor (drink)water.

PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR DE DEELNEMERS AAN HET ONDERZOEK

Vóórdat het onderzoek begint
Als u van WML via e-mail een uitnodiging heeft ontvangen dan kunt u zich via de link in die mail aanmelden. Als u niet wilt meedoen, dan verzoeken wij u dat via dezelfde link aan te geven. Ook de afmeldingen zijn relevant voor het onderzoek. Na uw aanmelding krijgt u per mail meer informatie.

Startbijeenkomst 22 mei

Op maandagavond 22 mei vindt voor de deelnemende onderzoekers in De Spil in Maasbracht een startbijeenkomst plaats. Per mail ontvangt u meer informatie hierover. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u de 'testkit' mee om thuis het water te testen op hardheid en kalkafzettendheid. Kunt u niet aanwezig zijn op 22 mei, dan krijgt u de testkit thuisgestuurd.   

Het uitvoeren van het onderzoek
Om de hardheid en kalkafzettendheid van het water thuis te bepalen, ontvangt u een 'testkit'. In de testkit zit een gebruiksaanwijzing. Daarnaast kunt u onderstaand 'instructiefilmpje' bekijken. Daarin wordt de test stap voor stap toegelicht.
 Doorgeven van de resultaten
Als u de test heeft uitgevoerd, dan kunt u online de resultaten aan ons doorgeven. U krijgt hiervoor per mail een uitnodiging.

 


MEER INFORMATIE OVER HET HOE EN WAAROM VAN DIT ONDERZOEK
 

Waarom dit onderzoek naar hardheid thuis?
  1. Door uw metingen, krijgen we meer inzicht in de hardheid en kalkafzettendheid van het water bij u thuis. WML weet nauwkeurig met welke hardheid het water de leiding in gaat op weg naar uw kraan. Het onderzoek nu, geeft meer duidelijkheid of die waterhardheid verandert in ons waterleidingnet.
  2. Tegelijkertijd vragen we de deelnemers ook naar hun ervaringen met de waterhardheid. Die ervaringen van u als klant, zijn voor ons net zo belangrijk als de gemeten waarden.  
  3. Daarnaast willen we ervaring opdoen met onderzoek dat we samen met u als klant uitvoeren. ‘Burgeronderzoek’ bestaat op sommige terreinen al langer, denk aan jaarlijkse vogeltellingen en fijnstofmetingen, maar in onderzoek naar drinkwater is er nog weinig ervaring mee.  
Waarom een onderzoek in deze regio?
Het onderzoek vindt voor het grootste deel plaats onder inwoners die hun drinkwater krijgen van het WML-pompstation in Pey-Echt (het groene gebied op het kaartje hieronder). WML heeft in 2016 werkzaamheden uitgevoerd aan dit pompstation om de waterkwaliteit te verbeteren. In het verleden kwamen er vanuit deze regio vaker klachten over bruin water dan uit andere regio's. Regelmatig gebeurde dat in combinatie met vragen over de hardheid van het water. De werkzaamheden in 2016 waren er primair op gericht om die 'bruin-water-klachten' in de toekomst te voorkomen.
In 2016 hebben we via de lokale kranten meer informatie over die werkzaamheden gegeven.

Meer kennis, onder meer over hardheid en kalkafzettendheid, helpt ons om nog beter zicht te krijgen op de effecten van de doorgevoerde maatregelen. En daarmee op mogelijkheden voor verdere verbeteringen aan de drinkwaterproductie die de kwaliteit van het drinkwater ook weer verbeteren. De keuze om in deze regio als eerste ervaring op te doen met onderzoek met én door inwoners is mede daarop gebaseerd. Daarnaast is ook een (kleinere) groep inwoners uitgenodigd uit de directie omgeving, maar die water van elders krijgen.


voorzieningsgebied Pey Echt