Wat is de samenstelling van drinkwater?

Drinkwater bevat naast gewoon water (H2O) ook mineralen zoals kalk, ijzer en seleen. De precieze samenstelling varieert en is vooral afhankelijk van de bronnen waar het water vandaan komt In het ‘drinkwaterbesluit’ worden hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van het drinkwater. Die eisen gebaseerd op gegevens van organisaties die wetenschappelijk onderzoek doen naar de effecten van stoffen op het milieu en de volksgezondheid zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Bij het bepalen van de eisen wordt altijd uitgegaan van de zwakste groepen (bijvoorbeeld zuigelingen). De waterbedrijven blijven gewoonlijk ruim binnen de wettelijke normen.
Terug naar overzicht