Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 4 storingen. Op 65 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Samen op weg naar circulaire leidingen: WML zet materialenpaspoort in

WML gaat net als andere drinkwaterbedrijven vanaf 2023 werken met een digitaal materialenpaspoort voor haar drinkwaterleidingen. In dit paspoort wordt vastgelegd uit welke materialen en grondstoffen een leiding bestaat, waar de leiding zich bevindt en wanneer hij beschikbaar komt voor hoogwaardig hergebruik. De afspraak is tot stand gekomen door nauwe samenwerking binnen het netwerk “Blauwe Netten”, een initiatief van MVO Nederland.

Waarom circulaire leidingen?
Doel van het Blauwe Netten is om alle 100.000 kilometer leidingen die in de grond liggen in de toekomst volledig circulair te laten zijn. Het materialenpaspoort is een belangrijke eerste stap in de weg naar circulaire leidingen, omdat het de transparantie in de keten vergroot en daarmee de sturing op hergebruik van materialen verbetert. Inzicht in de kwaliteit van reststromen, én het moment en locatie waarop deze beschikbaar komen zijn onmisbaar om hoogwaardig hergebruik te realiseren. Ook WML participeert in deze samenwerking en maakt gebruik van het digitale materialenpaspoort.    

Over Blauwe Netten
Schoon drinkwater uit de kraan is in Nederland vanzelfsprekend, maar de sector staat voor grote uitdagingen op gebied van klimaatadaptatie en -mitigatie. Daarom werken alle Nederlandse drinkwaterbedrijven samen om hun sector te verduurzamen. Onder begeleiding van MVO Nederland zetten ze vergaande stappen op het gebied van duurzame energie, chemie en inkopen. Dit doen ze onder de noemer Blauwe Netten. Alle Nederlandse drinkwaterbedrijven doen mee: Brabant Water, Dunea, Evides, Oasen, PWN, Vitens, Waterbedrijf Groningen, Waterleidingmaatschappij Drenthe, Waternet en WML.  

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.