Website momenteel te druk

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 3 storingen. Op 72 plekken zijn er werkzaamheden
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.
Lees voor
Directeur Ria Doedel verlaat WML. Aan de Raad van Commissarissen (RvC) heeft zij aangegeven dat er na twaalf jaar directeurschap behoefte is aan een nieuwe uitdaging. De nieuwe vierjaarlijkse benoemingstermijn (per 1 januari 2020) is hiervoor een natuurlijk moment.

Ria Doedel geeft sinds 2007 leiding aan het Limburgse drinkwaterbedrijf. Samen met alle medewerkers van WML heeft zij ervoor gezorgd dat het bedrijf in die jaren in zijn bedrijfsvoering belangrijke stappen vooruit heeft gezet. Mede daardoor kwam de waterrekening voor de Limburgse klanten op een stabiel niveau met een geleidelijke daling in de laatste jaren, terwijl de klanttevredenheid onverminderd hoog bleef. De tevredenheid onder medewerkers is, na de dip ten tijde van de reorganisatie in 2010, de laatste jaren flink toegenomen.

Directeur Ria Doedel: “Werken in de waterwereld en meewerken aan het 24/7 leveren van betrouwbaar drinkwater aan heel Limburg is nooit een routineklus, ook na twaalf jaar niet. Tegelijk is het goed om tijdig vernieuwing toe te laten: voor mezelf om op zoek te gaan naar een nieuwe werkomgeving met nieuwe uitdagingen en voor WML om de leiding toe te vertrouwen aan een nieuwe blik en nieuwe inzichten. Het is daarbij natuurlijk mooi om afscheid te nemen in een periode dat WML gewoon goed draait, dankzij 400 bevlogen medewerkers. ”  

Voorzitter van de RvC, Kor Bonnema: “onder leiding van Ria Doedel is de bedrijfsvoering van WML robuust geworden. De organisatie heeft een stevige basis van waaruit ze met vertrouwen de toekomst tegemoet treedt. Die stevige basis geeft voldoende ruimte om de innovatiekracht van WML verder in te zetten voor uitdagingen zoals de klimaatadaptatie, de bescherming van de drinkwaterbronnen en het tijdig en gericht vervangen van het leidingnet.”

Het ingaan van de nieuwe benoemingstermijn –  1 januari 2020 – is de uiterlijke formele datum van uitdiensttreding. Over de afbouw en overdracht van taken vindt afstemming plaats tussen de RvC, Ria Doedel, waarnemend directeur Eddy Toonen en het Managementteam (MT). Daarnaast bereidt de RvC in overleg met het MT en de ondernemingsraad komende tijd de werving, selectie en voordracht van een nieuwe directeur voor. 

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.