Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 50 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Duurzame kantoorgebouwen gecertificeerd

WML ontving onlangs een duurzaamheidscertificaat ‘Very Good’ (3 sterren) voor het hoofdkantoor in Maastricht en certificaat ‘Good’ (2 sterren) voor haar kantoor in Linne.

WML is het eerste drinkwaterbedrijf in Nederland dat een BREEAM certificaat voor bestaande kantoorgebouwen heeft behaald. Slechts vier Limburgse bestaande kantoorgebouwen behaalden op het onderdeel ‘Asset’ tot nog toe een BREEAM certificaat met een score ‘Good’ en hoger. Daarvan zijn er twee van WML.

De goede score is een beloning voor WML’s inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Eerder behaalde WML al de hoogste certificering op het gebied van duurzaam terreinbeheer. Met het BREEAM certificaat stijgt WML ook met de kantoren uit boven het wettelijk minimum zoals vastgelegd in het Bouwbesluit of andere wet- en regelgeving. De certificering is niet alleen een objectieve nulmeting, maar biedt ook verbeterpunten om de gebouwen nog verder te kunnen verduurzamen. Bij de beoordeling wordt er onder andere gekeken naar aspecten als energiegebruik, milieubelasting, landgebruik en ecologie. Maar bijvoorbeeld ook naar voorzieningen voor personeel en de invloed van het gebouw op de omgeving.

BREEAM
Het keurmerk BREEAM is een internationaal leidend systeem, staat voor ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’ en is een meetinstrument voor de beoordeling van de duurzaamheid van projecten in de gebouwde omgeving. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de duurzaamheid van gebouwen. De Breeam-systematiek biedt een goed beoordelingskader om dit vast te stellen.

De Dutch Green Building Council, de beheerder en ontwikkelaar van de BREEAM-NL keurmerken, heeft vier verschillende keurmerken: In-Use. Nieuwbouw & Renovatie, Gebiedsontwikkeling en Sloop & Demontage.

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.