Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 0 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Goed voornemen 2021


De wereld is in transitie. De huidige coronatijd, maar ook de klimaatverandering, hebben invloed op hoe we ondernemen en vragen om nieuwe vormen van verbinding. Dat geldt ook voor ons watergebruik. Samen maken we gebruik van één groot watersysteem op aarde. Dit raakt steeds meer uit balans en dat bedreigt ook de drinkwatervoorziening. Om dit te verbeteren, moeten we samen slimmer omgaan met ons watersysteem. En omzien naar hen die nog geen toegang hebben tot betrouwbaar drinkwater. Zo kunnen we ook op watergebied inhoud geven aan onze wens maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Vanzelfsprekend
Het drinkwater komt bij u iedere dag volkomen vanzelfsprekend uit de kraan, altijd met een betrouwbare kwaliteit. Er lijken ook weinig redenen te zijn u daar vragen over te stellen. Van kritische storingen in de levering is zelden sprake en anders dan bij andere grondstoffen lijkt de voorraad oneindig. Er is voldoende water op de wereld. Het kan immers niet verdwijnen. In welke vorm dan ook blijft de totale hoeveelheid op aarde altijd gelijk.

Uit balans
Toch is drinkwater minder vanzelfsprekend dan u denkt. We maken inderdaad allemaal gebruik van hetzelfde watersysteem. Als primaire levensbehoefte is water, met zuurstof, ook hetgeen wat ons waarschijnlijk het meest verbindt op aarde. Tegelijkertijd is dat water niet overal in dezelfde mate en kwaliteit beschikbaar. In sommige landen schiet de drinkwatervoorziening tekort. Er zijn ook plekken op aarde waar het bijna nooit meer regent. Waar dat nog wel genoeg gebeurt, komt het water vaker in felle buien naar beneden. Zo fel dat het meteen wegstroomt en niet wordt vastgehouden in de bodem. Intussen neemt de behoefte aan water toe, door de groei van bevolking en economie, de droogte en de oplopende temperaturen. Het watersysteem op aarde raakt zo uit balans. Op steeds meer plekken is de behoefte aan water groter dan de natuur ons in de vorm van (opgeslagen) regen kan teruggeven. Waar de drinkwatervoorziening kwalitatief tekort schiet, is dit extra nijpend.

Slimmer omgaan met water
Water for Life (zie elders in deze nieuwsbrief) zet zich, onder meer met uw hulp, in om kraanwater voor iedereen vanzelfsprekend te maken. Daarnaast is het goed ons eigen watergebruik kritisch te bezien. De drinkwaterlevering voor u als Limburgse gebruiker is de laatste jaren, ondanks de langere periodes van extreme hitte en droogte, nog niet in gevaar gekomen. Maar de watervoorraden zijn ook in Limburg niet oneindig. We moeten daarom in de toekomst samen slimmer omgaan met ons water. WML zet zich daar ook in 2021 voor in. Wij zetten zuinig omgaan met ons water nog hoger op de agenda. Doet u mee?

WML zakelijk wenst u een ondernemend  en een gezond nieuw jaar! Ook in 2021 kunt u met al uw watervragen bij ons terecht. We helpen u graag.

Indien u vragen heeft over onze producten en diensten, neem dan contact op via het contactformulier of via telefoonnummer 043 - 880 85 58.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.