Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 2 storingen. Op 46 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Schoon water bij de buren

Vervolg DSG Nieuwsbrief 2018-1

Het Limburgse Duurzaam Schoon Grondwater is in Nederland niet het enige project waarin een drinkwaterbedrijf samen met agrariërs werkt aan bescherming van het grondwater. Onze buren in Noord-Brabant hebben een soortgelijk project Schoon Water voor Brabant, dat inmiddels ook in Zeeland loopt. We nemen een kijkje in de keuken.

Verschillen met DSG
Schoon Water voor Brabant verschilt in drie opzichten van DSG in Limburg. Ten eerste beperkt het project zich tot het verminderen van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het grond- en oppervlaktewater. DSG richt zich daarnaast ook op het terugdringen van nitraat in het grondwater. Tweede verschil is dat in Brabant meer partijen meedoen. Schoon Water voor Brabant is een gezamenlijk project van drinkwaterbedrijf Brabant Water, de provincie, de Brabantse waterschappen, RIWA Maas en de ZLTO. Er doen 750 telers en loonwerkers aan mee. Zij nemen op 50.000 hectare Schoon Water-maatregelen. Dat is op 85% van het Brabantse landbouwareaal binnen grondwaterbeschermingsgebieden en op 33% van het Brabantse landbouwareaal buiten grondwaterbeschermingsgebieden. In de elf grondwaterbeschermingsgebieden nemen 16 gemeenten en 20.000 bewoners deel aan het project. Met deze brede verspreiding komen we op het derde verschil met DSG. Schoon Water voor Brabant richt zich op heel Brabant en alle gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen. 

Goede adviezen
Net als DSG levert ook Schoon Water voor Brabant goede resultaten op. Sinds de start van het project in 2001 is de milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen van het grond- en oppervlaktewater in Noord-Brabant sterk gedaald. En de deelnemers aan het project zijn er blij mee. Zoals loonwerker en akkerbouwer Marcel Verhoeven. Met zijn gewasverzorgingsbedrijf spuit hij op 15.000 hectare. In het project krijgt hij goede adviezen over het middelengebruik en over manieren om de milieubelasting te verminderen. Een voorbeeld is de toepassing van de phytobac waarin de middelenresten na het reinigen van de spuitmachines biologisch worden afgebroken. ‘Vroeger spoelden de resten met het water van het erf af, naar de sloot of de grond in. Nu komt er niks meer terecht in het milieu. Ik vind dat belangrijk omdat de aarde ook voor mijn kinderen gezond moet blijven. Daarom moet dit project ook in de toekomst door blijven gaan. En als het kan met nog meer deelnemers dan nu.’

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.