Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 3 storingen. Op 55 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Disclaimer

WML doet er alles aan haar website juist en actueel te houden. WML garandeert echter niet dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Komt u bij het bezoek aan onze website informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan vernemen wij dat graag van u via het contactformulier dat u op onze website vindt. Aan de informatie op www.wml.nl kunnen geen rechten worden ontleend en WML kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van het om enige reden niet toegankelijk zijn van de website.
 
Op een aantal plaatsen op deze internetsite zijn links aanwezig naar websites die niet door WML worden onderhouden. WML is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze links en/of websites. WML is evenmin verantwoordelijk voor websites die verwijzen naar www.wml.nl.
 
E-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van e-mailberichten en de inhoud daarvan door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is evenmin toegestaan. WML staat enkel in voor de juistheid, volledigheid en rechtsgeldigheid van deze informatie indien deze informatie per gewone post bevestigd is.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Als u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. WML aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Alle werken en informatie op de website van WML alsmede de website zelf zijn onderhevig aan de bepalingen van het auteursrecht. U mag de werken en informatie op het beeldscherm bekijken en desgewenst afdrukken. Iedere openbaarmaking of verveelvoudiging, zoals verspreiden, verzenden, opnemen in een ander werk, netwerk of website, tijdelijke of permanente reproductie, vertalen of bewerken of anderszins al of niet commercieel hergebruik, is niet toegestaan.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiƫle waterzaken regelen.