Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er is 1 storing. Op 43 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Klacht melden

WML is dagelijks actief om drinkwater te leveren tegen de beste kwaliteit en met een goede dienstverlening. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over ons product en/of onze dienstverlening. Laat het ons weten. Dan kunnen wij actie ondernemen.

Klacht melden

Hoe geef ik een klacht door aan WML?
U kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen om uw klacht kenbaar te maken:

 • neem contact op met onze medewerkers van de klantenservice. Tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar via 043 - 309 09 09 (lokaal tarief), of;
 • vul een contactformulier in, of;
 • stuur een brief:

  N.V. WML|

  Klantenservice, team Klachtenafhandeling
  Postbus 1060
  6201 BB Maastricht

Om uw klacht zo goed mogelijk in behandeling te kunnen nemen, ontvangen wij van u graag de volgende informatie:

 • Waarover heeft u een klacht?
 • Wanneer is de klacht ontstaan?
 • Geef duidelijk aan waarom u ontevreden bent.
 • Welke oplossing zou u graag zien?
 • Vermeld uw persoonlijke (contact)gegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres.

  Laat ons, indien mogelijk, weten wanneer u (op werkdagen tussen 8.00 – 17.00 uur) het beste bereikbaar bent. Dan houden we hier rekening mee.   

   

Wat kunt u na het melden van uw klacht van WML verwachten?
Wij nemen binnen drie werkdagen telefonisch contact met u op om uw klacht te bespreken. U ontvangt binnen acht werkdagen een onderbouwd antwoord op uw klacht. Vinden wij binnen deze termijn geen oplossing voor uw klacht, dan informeren wij u over de stand van zaken en geven aan wanneer u wel antwoord van ons kunt verwachten. ​

Wat doen wij met uw klacht?
Wij nemen uw klacht in behandeling en zoeken naar een correcte oplossing. We horen graag hoe u de afhandeling van uw klacht heeft ervaren. Verder maken dergelijke reacties van onze klanten ons alert op (delen van) onze processen die ruimte bieden voor verbetering. Deze informatie gebruiken wij dan ook voor het verbeteren van onze processen en dienstverlening.

Geschillencommissie
Als u van mening bent dat de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, of als u zich niet kunt verenigen met het standpunt van WML, dan kunt u het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Water. De Commissie is een onafhankelijke instantie en behandelt klachten van particulieren tot een bedrag van € 5.000,-. De Geschillencommissie doet een uitspraak in de vorm van een bindend advies.

Klachten kunt u bij de Geschillencommissie zowel schriftelijk als digitaal indienen. Aan het behandelen van de klacht zijn eenmalige kosten verbonden. De hoogte van dit klachtengeld verschilt per commissie. Als u in het gelijk wordt gesteld, krijgt u het klachtengeld terug. Meer informatie kunt u vinden op
www.degeschillencommissie.nl. Het postadres is:

Geschillencommissie Water
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

De Geschillencommissie neemt uw klacht niet meer in behandeling, als u deze al aan een rechterlijke instantie heeft voorgelegd.

Serviceafspraken
Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel. Niet alleen die van het drinkwater, maar ook ten aanzien van onze service. Bekijk hier onze serviceafspraken.
 

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.