Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 52 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Alles over water

Het meeste drinkwater in Limburg (75%) wordt gemaakt van grondwater. Voor het overige kwart wordt water uit de Maas, ook wel oppervlaktewater genoemd, gebruikt. Het grondwater pompen we vanuit zo'n 300 waterputten uit de grond. Deze putten bevinden zich in beschermde waterwingebieden.

Het water uit de grond en de Maas is nog niet drinkbaar. Het moet eerst in verschillende stappen goed gezuiverd worden. Het zuiveren van grondwater gebeurt in één van onze 25 pompstations. Voor het zuiveren van het oppervlaktewater zijn extra zuiveringsstappen nodig om de kwaliteit van het drinkwater te garanderen. Dit gebeurt in ons oppervlaktewaterproductiebedrijf in Beegden.

Is het water gezuiverd, dan wordt het vanuit opslagkelders de leidingen in gepompt en zo naar alle huishoudens en bedrijven getransporteerd. Tegenwoordig regelen pompen de waterdruk. Vroeger speelden watertorens hierbij een belangrijke rol.

In Limburg ligt 8764 kilometer aan hoofdleidingen. De waterleidingen onder de grond lijken op een wegennetwerk, met snelwegen (transportleidingen), hoofdwegen (de waterleidingen in de straat) en zijweggetjes (huisaansluitingen). WML werkt continu aan haar leidingnet om er voor te zorgen dat er water uit de kraan blijft komen.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.