Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 52 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Schadeformulier

Persoons- en adresgegevens

Schade
Heeft u de schade al gemeld bij uw eigen verzekering?

Beschadigde/verloren voorwerpen Bij het indienen van schade stuurt u de nota’s, (herstel)offertes of ander bewijs van de schade mee met het schadeformulier. Beschadigd materiaal moet u voorlopig bewaren. Daarnaast adviseren wij u om foto’s te maken en mee te sturen. Dit geeft ons een goed beeld hoe de situatie was zoals u die heeft aangetroffen. Bij grote materiële schade zal WML mogelijk een schade-expert aanwijzen voor onderzoek. Op de schadegebeurtenis zijn de ‘Algemene Voorwaarden’ van WML van toepassing. Deze vindt u op www.wml.nl > Over WML > Publicaties

Omschrijving
Aankoopdatum
Aanschafprijs
Dagwaarde
Schatting schade / herstelkosten
Voeg een nieuwe regel toe.

Om de schade te beperken verzoeken wij u, indien noodzakelijk, contact op te nemen met het reconditioneringsbedrijf Belfor, tel: 045-5233133. Factuur Belfor kunt u indienen bij uw eigen verzekering.


Persoon in kwestie verklaart dit formulier naar waarheid en beste weten te hebben ingevuld en geen bijzonderheden inzake de schade te hebben verzwegen; zich ervan bewust te zijn, dat de hierboven verstrekte informatie en eventuele nog aan de schaderegelaar te verstrekken inlichtingen omtrent oorzaak, toedracht en omvang van de schade WML of zijn verzekeraar ertoe kunnen bewegen de geclaimde schade niet te vergoeden.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.