Disclaimer

WML wil zo zorgvuldig en volledig als mogelijk zijn bij het verstrekken van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze internetsite. WML kan echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze internetsite geen rechten worden ontleend. Ook kan WML niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Op een aantal plaatsen op deze internetsite zijn links aanwezig naar watergerelateerde sites en/of internetsites van derden. WML is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. 

De informatie verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door andere dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. WML staat enkel in voor de juistheid, volledigheid en rechtsgeldigheid van deze informatie indien deze informatie formeel (per gewone post) bevestigd is.
In alle andere gevallen kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend. NV Waterleiding Maatschappij Limburg - Handelsregister Maastricht 14602038.