Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 0 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Advies op maat

Deelnemers aan DSG krijgen jaarlijks een op hun bedrijf toegespitst advies op maat. In het project werken deskundige en onafhankelijke adviseurs, die zijn gespecialiseerd in akkerbouw, (intensieve) veehouderij of fruitteelt. Bij gemengde bedrijven werken twee adviseurs met elkaar samen.

Agrariërs krijgen om te beginnen advies over het bemestingsplan dat zij aan het begin van het jaar moeten opstellen. Maar ook daarna staan de DSG-adviseurs voor hen klaar. Bijvoorbeeld voor adviezen over de voeding van hun dieren of graslandvernieuwing. Of over het aanpassen van de bemesting aan de weersomstandigheden en de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Voorop staan altijd de doelstellingen van het bedrijf. Wat kunt u het beste doen om te bereiken wat u wilt en tegelijkertijd het risico op belasting van het grondwater te minimaliseren? Zijn er innovaties denkbaar waardoor u verder kunt gaan dan de gangbare oplossingen? Zodat ook andere bedrijven daar lering uit kunnen trekken.

Bent u agrariër in het DSG-gebied en wilt u meer informatie over advies op maat? Neem dan contact met ons op: dsg@wml.nl

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.