Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 0 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

DSG in het kort

WML wil de bronnen voor de drinkwaterwinning duurzaam beschermen. Dan blijft Limburgs kraanwater ook op lange termijn schoon, betrouwbaar én betaalbaar. Het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) is één van de initiatieven waarmee WML dit probeert te bereiken. Doel is het verkleinen van het risico op uitspoeling van nitraat en gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater. Agrariërs worden ondersteund om de bemesting en gewasbescherming zodanig uit te voeren dat ze optimaal produceren bij een zo laag mogelijke niet-vermijdbare uitspoeling. En dat is goed nieuws voor hen. Met minder mest en gewasbeschermingsmiddelen halen ze toch een maximale opbrengst.

DSG is bedoeld voor agrariërs die hun bedrijf (gedeeltelijk) voeren in grondwaterbeschermingsgebieden. Het project draait om bewustwording, advisering en stimulering. Agrariërs doen vrijwillig en kosteloos mee. Het project bestaat sinds 2007 en bouwt voort op eerdere initiatieven van WML om het grondwater te beschermen. Onderzoek laat zien dat landbouwers die hierbij al langer met WML samenwerken een lager stikstofoverschot kennen, zonder productieverlies. 

DSG concentreert zich op Zuid-Limburg. In lössgronden liepen de nitraatgehaltes al decennia geleden hoog op. Door de samenwerking met landbouwers hoeft WML nog steeds geen kostbare nitraatzuiveringsfabriek te bouwen. Dat willen we graag zo houden.

Bekijk hier onderstaande DSG graphic

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.