Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er is 1 storing. Op 47 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

DSG in 2016: mini-jaarverslag

Vervolg DSG-Nieuwsbrief 2017-1

Onlangs is de rapportage verschenen van het project DSG in 2016. Belangrijkste resultaat is dat het nitraatgehalte in het Zuid-Limburgse bodemvocht ook in 2016 onder de norm van 50 mg/liter is gebleven. In Noord- en Midden-Limburg blijven de nitraatgehaltes te hoog. Het is wenselijk ook hier meer aandacht te besteden aan de nitraatproblematiek. De DSG-resultaten in het zuiden van de provincie kunnen als inspiratiebron dienen.

DSG in 2016: belangrijkste resultaten en activiteiten

 • 74 Zuid-Limburgse agrariërs werken in DSG-verband aan het verminderen van de uitspoeling van nitraat naar het grondwater;
 • gemiddeld nitraatgehalte in het bodemvocht in DSG-percelen: 41 mg/liter;
 • het gemiddeld nitraatgehalte is in 2016 in bijna alle gemeten grondwaterbeschermingsgebieden lager of gelijk dan in 2015;
 • ruim honderd Zuid-Limburgse agrariërs bezoeken op 23 november de derde DSG-Gewasbeschermingsmanifestatie;
 • DSG krijgt een nieuwe website en introduceert een halfjaarlijkse digitale nieuwsbrief;
 • het door DSG gehanteerde nitraatuitspoelingsmodel wordt verder geoptimaliseerd, zodat het nitraatgehalte onder de DSG-percelen nog beter kan worden voorspeld;
 • lancering Grondwater App;
 • chemobox-actie voor het eenvoudig verzamelen van niet meer toegelaten middelen;
 • start inventarisatie gebruikte gewasbeschermingsmiddelen bij DSG-deelnemers, als basis voor het leveren van maatwerk in de advisering;
 • inzet Steriele Insectentechniek in de uienteelt;
 • drie actieve praktijknetwerken: Veilig gebruik Biologische mest, Slim Bemesten, Fruitteelt in grondwaterbeschermingsgebieden Limburg.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.