Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er is 1 storing. Op 47 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Netwerk biedt inzicht in methoden precisielandbouw

Vervolg DSG-Nieuwsbrief 2017-1

Het netwerk precisielandbouw in DSG heeft de afgelopen maanden verschillende methoden getest om preciezer te kunnen bemesten. De resultaten zijn goed, maar duidelijk is al wel dat de uitkomsten van geen enkele methode blindelings kunnen worden gevolgd. Veel blijft afhangen van het vakmanschap van de boer om de uitkomsten goed te interpreteren, afgestemd op de situatie ter plekke.

In kaart brengen
In het netwerk precisielandbouw worden de onderdelen op het gebied van precisielandbouw uit drie projecten gecombineerd. Uiteraard uit DSG, maar ook uit Slim Bemesten en het Waardenetwerk Aardappel Sensing App. Door de inzet van verschillende technieken worden de verschillen in percelen en in het gewas in kaart gebracht. Het streven is preciezer en bewuster te bemesten, alleen daar waar het echt nodig is. Dat zal namelijk leiden tot optimalere bemesting en daarmee een kleinere kans op uitspoeling van nitraat naar het grondwater. Precies het doel waar het in DSG om draait.

Vijf methoden getest
Het netwerk heeft nu drie methoden getest om de stikstoftoestand van gewassen te monitoren: de Yara N-sensor, de Claas Crop-sensor (beide vanaf de tractor) en vliegtuigbeelden vanuit de lucht. Het gebruik hiervan geeft een goed beeld van de verschillen in het gewas in het veld. Maar het is niet automatisch zo dat er bij een minder goede stand van het gewas sprake is van een tekort aan stikstof. De oorzaak kan ook liggen in structuurbederf of een tekort aan vocht of mineralen ter plekke. Om ook hier zicht op te krijgen, zijn in het netwerk twee methoden getest om de bodem te scannen: Dualem 21S en de Verisscan.

Goed hulpmiddel
De combinatie van meerdere methoden moet de agrariƫr bruikbare handvatten geven om preciezere strooikaarten te maken. Het goed interpreteren van de uitkomsten van de sensoren en scan(s) is daarbij cruciaal. Boeren weten vaak vanuit hun jarenlange ervaring of en wat er aan de hand is met specifieke percelen of stukken daarvan. Die praktijkkennis blijft ook in de toekomst een belangrijke basis voor het slimmer bemesten. Maar de nu geteste methoden kunnen daar een geschikt hulpmiddel bij zijn.

Dit najaar trekt het netwerk precisielandbouw de eerste conclusies. We komen daar in een volgende nieuwsbrief op terug.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiƫle waterzaken regelen.