Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er is 1 storing. Op 47 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Gewasbeschermingsmanifestatie 2017 druk bezocht

Vervolg DSG Nieuwsbrief 2018-1

De op 8 november door DSG georganiseerde gewasbeschermingsmanifestatie in Proefboerderij Vredepeel trok veel bezoekers. Zo’n 200 agrariërs werden bijgepraat over de Grondwater App, de invloed van het weer op de effectiviteit van gewasbeschermingsmiddelen, de mate van driftreductie bij verschillende spuittechnieken, persoonlijke beschermingsmiddelen, de werking van verschillende uitvloeiers en de aanpak van probleemstoffen in het oppervlaktewater. Samenvattingen van de presentaties zijn te vinden op dsg.wml.nl.

Taak van ons allemaal
Meer dan in Zuid-Limburg speelt de land- en tuinbouw in het vlakke Midden- en Noord-Limburg zich af in de buurt van oppervlaktewater. Dat kan ten koste gaan van de waterkwaliteit, bijvoorbeeld doordat resten van gewasbeschermingsmiddelen afspoelen naar of worden geloosd op sloten. Dat is om verschillende redenen onwenselijk. Het is niet gezond voor de koeien die uit de sloot drinken, voor de dieren en planten die daar leven en kan een negatief effect hebben op de grondwaterkwaliteit. Gabriël Zwart van Waterschap Limburg stelde tijdens de DSG-manifestatie dan ook dat schoon water een taak is van ons allemaal. En het is daarbij ook in het belang van de agrariërs zelf om hieraan bij te dragen. Want hoe groter de problemen rond de waterkwaliteit, hoe groter de kans op politieke druk en strengere gebruiksnormen voor gewasbeschermingsmiddelen.

Kwaliteit schiet tekort
Uit onderzoek is gebleken dat de waterkwaliteit van de veertig waterlichamen in Midden- en Noord-Limburg nog tekort schiet. In een meerderheid zit te veel stikstof, fosfaat en ammonium. Bij gewasbeschermingsmiddelen zijn de concentraties het hoogst dicht bij de teelt. In recent uitgevoerde metingen in watergangen dicht bij de teelt zit in 83% van de watermonsters minimaal één middel boven de norm. Verder weg van de teelt nemen de percentages af.

Zwart vertelde dat het waterschap bij geconstateerde normoverschrijdingen met agrariërs overlegt welke mogelijkheden er zijn tot reductie. Hij gaf daarvan een aantal voorbeelden, zoals de first flush tank en een greppeltje parallel aan de sloot. Hiermee kan de afspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar de sloot aanzienlijk worden beperkt.

Meer weten
De presentatie van Gabriël Zwart is samen met alle andere presentaties van de manifestatie op de 'bijeenkomstenpagina' terug te vinden . Op www.toolboxwater.nl staan achttien maatregelen om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.