Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er is 1 storing. Op 47 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Beregenen tegen de droogte

Vervolg Nieuwsbrief DSG 2018-2

In de extreem droge afgelopen zomer kon WML tientallen agrariërs helpen bij het beregenen van hun percelen. Ook vanuit de doelstellingen van Duurzaam Schoon Grondwater is dat een goede ontwikkeling. Want hoe beter de gewassen doorgroeien, hoe minder nitraat er uitspoelt naar het grondwater.

WML verzorgde afgelopen zomer 61 beregeningsaansluitingen voor agrarische percelen. Sinds 2014, toen WML deze dienst voor het eerst aanbood, is het aantal aansluitingen gegroeid met gemiddeld 36% per jaar. In kubieke meters bedraagt de groei gemiddeld 38% per jaar. In totaal is inmiddels 330.000 m3 beregend.

Voor de beregening verhuurt WML standpijpen die het water vanaf een brandkraan naar uw perceel brengen. U moet zelf zorgen voor een pomp, haspel en breektank die voorkomt dat eventueel vervuild water weer terug de standpijp en het drinkwaternet in kan stromen. De standpijpen kunnen worden gehuurd tussen maart en november. In het huurcontract staat wel dat de beregening moet worden gestopt als de drinkwaterlevering in gevaar komt. De afgelopen zomer was dat nooit het geval. Ondanks de droogte kon WML altijd voldoende drinkwater leveren.

Flexibel
Volgens accountmanager Wim Wienen van WML kunnen agrariërs met het tijdelijk huren van standpijpen voor beregening flexibel inspelen op de weersomstandigheden en de waterbehoefte van hun gewassen. ‘Daarbij merk ik dat deze dienst steeds meer wordt geaccepteerd, zowel door burgers als door agrariërs zelf. Vooral agrariërs die tijdig starten met beregenen, profiteren ervan. Hun gewassen blijven goed doorgroeien. Agrariërs die pas bij droogte gaan beregenen, houden hun gewassen daarmee wel in leven, maar het opbrengsteffect zal beperkter zijn.’

Behalve het behoud van de opbrengst, is er nog een ander voordeel van beregenen, besluit Frans Vaessen, DSG-adviseur bij WML. ‘Wij willen het grondwater beschermen als drinkwaterbron, onder meer tegen de uitspoeling van nitraat. En de beste manier om de hoeveelheid nitraat in de bodem te reduceren, is en blijft nu eenmaal dat de planten goed doorgroeien. Ook daarom is beregenen een goed idee.’

Meer weten over beregenen in 2019? Bel met Wim Wienen van WML, 06 – 55 15 47 02.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.