Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 0 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Zesde nitraatactieprogramma legt focus op grondwaterbeschermingsgebieden

Vervolg DSG Nieuwsbrief 2018-2

De provincie Limburg, LLTB en WML leggen momenteel de laatste hand aan een plan van aanpak voor de uitvoering van het Zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn 2018-2021. Er komt een sterke focus op het terugdringen van de uitspoeling van nitraat naar het grondwater in twaalf grondwaterbeschermingsgebieden, verspreid over de hele provincie.

Doel van het nieuwe nitraatactieprogramma is te voldoen aan de Europese norm die zegt dat het nitraatgehalte in het grondwater niet hoger mag zijn dan 50 mg per liter. Daarvoor wordt in het nieuwe programma speciaal ingezet op grondwaterbeschermingsgebieden. Wat daar precies aan (nieuwe) maatregelen komen, wordt uitgewerkt in uitvoeringsplannen op regionaal niveau. In Limburg zijn de partijen daarmee nu zo goed als klaar.

Voortbouwen op DSG
Duidelijk is alvast dat de maatregelen voortbouwen op die in Duurzaam Schoon Grondwater (DSG). WML voert dit programma al jaren uit om de uitspoeling van nitraat en andere potentieel vervuilende stoffen naar het grondwater terug te dringen. Zo lang het namelijk niet nodig is om het grondwater extra te zuiveren, hoeft WML geen nitraatzuivering te bouwen en blijft de drinkwatervoorziening in de provincie betaalbaar. Het programma heeft succes. Het gemiddeld nitraatgehalte bij de DSG-deelnemers in de grondwaterbeschermingsbieden in Zuid-Limburg, waarop het programma zich concentreert, ligt al jaren onder de norm.

Meest kwetsbaar
Frans Vaessen, WML-adviseur bij DSG, is dan ook blij dat de DSG-aanpak min of meer wordt voortgezet in het plan van aanpak voor het nieuwe nitraatactieprogramma. ‘Daarmee wordt de met DSG ingeslagen weg breder ondersteund. In onderling overleg hebben we besloten ons te richten op twaalf grondwaterbeschermingsgebieden. Deze gebieden zijn het meest kwetsbaar voor nitraatuitspoeling door agrarische activiteiten. Zes gebieden liggen in Midden- en Noord-Limburg. Daar gaan dus extra maatregelen gelden om de nitraatuitspoeling terug te dringen.’

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.