Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 0 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Praktijknetwerken

Vanuit het project DSG worden regelmatig praktijknetwerken opgezet. Hierin werken agrariërs gedurende een bepaalde periode samen om hun bedrijfsvoering op een specifiek onderdeel gericht te verbeteren. De laatste jaren waren netwerken actief op het gebied van rijenbemesting met behulp van GPS, mechanische onkruidbestrijding (zie dit kanaal op YouTube) en gebruik van Bokashi in de akkerbouw. In het netwerk over mechanische onkruidbestrijding stelde WML een machine ter beschikking om wortelonkruiden te kunnen verwijderen, de Kvik-up. De Proefboerderij Wijnandsrade zet deze in voor de bestrijding van wortelonkruiden in de regio. Om het gewenste effect te vergroten, kunnen alle Limburgse landbouwbedrijven hier gebruik van maken. Heeft u interesse, klik dan hier.

In 2017 en 2018 zijn er drie netwerken actief: Slim Bemesten, Limburgs fruit op schoon Grondwater (gericht op het zoeken naar milieuvriendelijker gewasbeschermingsmiddelen voor de fruitteelt en een effectief gebruik daarvan) en Veilig Gebruik Biologische mest (bedoeld om de microbiologische risico’s van onbewerkte mest voor het grondwater te identificeren en weg te nemen). In de netwerken wordt kennis gedeeld en geleerd van elkaar. Een aantal netwerken beschikt over een budget voor aanvullend onderzoek. Ook worden er in het veld demonstraties georganiseerd van bestaande en nieuwe technieken. Alle Limburgse landbouwbedrijven kunnen hieraan deelnemen.

Alle netwerken worden ondersteund vanuit het project DSG.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.