Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 2 storingen. Op 46 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Slim bemesten

In het project Slim Bemesten werken 25 rundveehouders en akkerbouwers in Zuid-Limburg samen om een slimme manier van bemesten te vinden die maatwerk biedt en toch voldoet aan de doelstelling van de Nitraatrichtlijn. Maatwerk is nodig vanwege de specifieke omstandigheden op de lössgronden.

De deelnemers aan Slim Bemesten mogen in beperkte mate afwijken van de geldende stikstofgebruiksnorm. Dat maakt het mogelijk zodanig te bemesten dat de gewasgroei, vruchtontwikkeling en grasvernieuwing optimaal verlopen. Afhankelijk van het berekende nitraatgehalte in het bodemvocht krijgt de agrariër meer of minder ruimte om af te wijken. Uitgangspunt is dat het nitraatgehalte onder het wettelijk maximum van 50 mg per liter blijft of komt. Anders gezegd: de input van stikstof mag variëren, zo lang de output maar binnen de grenzen blijft. Wordt dit nog niet gerealiseerd, dan moet de deelnemer via aanvullende maatregelen ervoor zorgen dat het te verwachten nitraatgehalte daalt.

Slim Bemesten bouwt voort op eerdere resultaten en initiatieven in het project DSG. Het wordt financieel ondersteund door het ministerie van EZ, de provincie Limburg, WML, Waterschap Limburg, LLTB, de boerenbonden Zuid en Swentibold en de deelnemende agrariërs. Het project wordt inhoudelijk begeleid vanuit DSG.

Heeft u interesse in de resultaten van Slim Bemesten? Neem dan contact met ons op:

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.