Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 0 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Kalkonderzoek

In juni 2017 deden klanten uit Midden-Limburg mee aan een onderzoek naar de hardheid en kalkafzettendheid van het kraanwater thuis. Met behulp van een paar eenvoudige testjes, kregen zij zelf meer inzicht in de samenstelling van het drinkwater en ze hielpen WML aan nog meer kennis over water.

Praktische informatie voor deelnemers aan het onderzoek

Alle deelnemers hebben per mail een kort, eerste verslag gekregen van de resultaten. In september 2017 vond in Beegden de slotbijeenkomst plaats waar de deelnemers meer informatie kregen over de resultaten en het vervolg naar aanleiding van dit onderzoek.  

Meer informatie over het hoe en waarom van dit onderzoek

Hieronder de informatie die we voor aanvang van het onderzoek opstelden voor de deelnemers.

Waarom dit onderzoek naar hardheid thuis?
Door uw metingen, krijgen we meer inzicht in de hardheid en kalkafzettendheid van het water bij u thuis. WML weet nauwkeurig met welke hardheid het water de leiding in gaat op weg naar uw kraan. Het onderzoek nu, geeft meer duidelijkheid of die waterhardheid verandert in ons waterleidingnet.

Tegelijkertijd vragen we de deelnemers ook naar hun ervaringen met de waterhardheid. Die ervaringen van u als klant, zijn voor ons net zo belangrijk als de gemeten waarden.  

Daarnaast willen we ervaring opdoen met onderzoek dat we samen met u als klant uitvoeren. ‘Burgeronderzoek’ bestaat op sommige terreinen al langer, denk aan jaarlijkse vogeltellingen en fijnstofmetingen, maar in onderzoek naar drinkwater is er nog weinig ervaring mee.  

Waarom een onderzoek in deze regio?
Het onderzoek vindt voor het grootste deel plaats onder inwoners die hun drinkwater krijgen van het WML-pompstation in Pey-Echt (het groene gebied op het kaartje hieronder). WML heeft in 2016 werkzaamheden uitgevoerd aan dit pompstation om de waterkwaliteit te verbeteren. In het verleden kwamen er vanuit deze regio vaker klachten over bruin water dan uit andere regio's. Regelmatig gebeurde dat in combinatie met vragen over de hardheid van het water. De werkzaamheden in 2016 waren er primair op gericht om die 'bruin-water-klachten' in de toekomst te voorkomen.

Meer kennis, onder meer over hardheid en kalkafzettendheid, helpt ons om nog beter zicht te krijgen op de effecten van de doorgevoerde maatregelen. En daarmee op mogelijkheden voor verdere verbeteringen aan de drinkwaterproductie die de kwaliteit van het drinkwater ook weer verbeteren. De keuze om in deze regio als eerste ervaring op te doen met onderzoek met én door inwoners is mede daarop gebaseerd. Daarnaast is ook een (kleinere) groep inwoners uitgenodigd uit de directe omgeving, maar die water van elders krijgen.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.