Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 0 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Programma Sanering Infra

Bijna 9.000 kilometer aan ondergronds leidingwerk zorgt er voor dat heel Limburg dagelijks van kraanwater wordt voorzien. Vele kilometers drinkwaterleiding zijn in de naoorlogse periode in een relatief kort tijdsbestek gelegd en naderen komende jaren het einde van hun levensduur. Doordat er in relatief korte tijd een aanzienlijke saneringsopgave ligt, spreken we ook wel van een saneringsbult.

Getroffen voorzorgsmaatregelen
Om te anticiperen op de verwachte saneringsbult onderneemt WML een aantal  voorzorgsmaatregelen. Zo is zij gestart met het Programma Sanering Infra (PSI). Dit is een proactieve saneringsstrategie, die het mogelijk maakt om deze saneringsbult planmatig en zo optimaal mogelijk aan te pakken.

PSI in het kort
Eén van de wijzigingen binnen PSI is dat we het huidige netwerk van vermaasd naar vertakt gaan aanleggen. Dit vraagt om een wijkgerichte aanpak en om een goed beeld van de optimale route van het aanleveren van water. Deze optimale aanvoerroute wordt ontworpen aan de hand van een zogenoemde streefstructuur. Bovendien wordt het huidige netwerk nog beter in kaart gebracht en geanalyseerd om zicht te krijgen op de kans dat een leiding gaat falen. Op basis van deze gegevens wordt een jaar- en meerjarenplan opgesteld.

Het onderstaande filmpje legt kort uit wat de nieuwe saneringsaanpak van WML is: 
 

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.