Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er is 1 storing. Op 47 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

MILIEUWINST MET AFVALWATER

Snackproducent Mora in Maastricht had hoge kosten voor het zuiveren van haar afvalwater. WML en Evilim Industriewater BV boden een oplossing. Zij sloten het afvalwater aan op de zuiveringsinstallatie van papierproducent Sappi. Dat levert een kostenbesparing op én zorgt voor milieuwinst. Er hoeven in het hele zuiveringsproces nu minder stoffen te worden toegevoegd.

Mora loosde haar afvalwater voorheen op het Maastrichtse riool. ‘Daarvoor kregen we een aanslag van het waterschap naar rato van het aantal vervuilingseenheden’, vertelt Ramon Caubo, Werkvoorbereider/Planner TD bij Mora Maastricht. ‘Dan nog moesten we het afvalwater vooraf zuiveren. Dat was nodig om met name het paneermeel en zetmeeler uit te halen. Ook moesten we natronloog toevoegen om het water op de juiste pH-waarde te brengen. Al met al een behoorlijke kostenpost.’

Naar een oplossing
Ralf Knubben, accountmanager bij WML en Cock Mudde, manager van Evilim, benaderden Mora met een oplossing voor het afvalwater. Zij stelden aan Mora voor het afvalwater af te voeren naar de afvalwaterzuivering van Sappi. Daar ging al langer het af­valwater van Marsna Paper naar toe. De leiding hiervoor loopt langs de fabriek van Mora. Mora nam het voorstel over. Evilim bouwde de installatie om de aansluiting op de afvalwaterzuivering van Sappi mogelijk te maken. Deze werd op 18 december 2018 in gebruik genomen. Het is voorlopig een proef van een jaar. Die verloopt uitstekend, aldus Caubo. ‘Het is nog geen enkele keer nodig geweest ons afvalwater tijdelijk op het riool te lozen. Dat blijft onze achtervang, voor het geval er iets mankeert aan de installatie of ons afvalwater afwijkende waarden vertoont. De aansluiting is dus goed voorbereid.’

Minder toevoegen
Mora is het vierde bedrijf dat gebruikmaakt van de afvalwaterzuivering van Sappi. De andere drie zijn Sappi zelf, Marsna Paper in Meerssen en BASF in Maastricht (samen het ‘Cluster Maastricht’). De aansluiting levert Mora een substantiële kostenbesparing op. Daarnaast is sprake van milieuwinst, zegt Mudde. ‘Het afvalwater van Mora bevat biologisch afbreekbare stoffen. Deze helpen om het nitraat afkomstig van BASF in de zuivering van Sappi om te zetten. Evilimhoeft hiervoor dan minder van deze stoffen van buiten in te kopen. En Mora hoeft in de toekomst mogelijk in de voorzuivering minder natronloog toe te voegen. Dat haar afvalwater niet de juiste pH-waarde heeft, is eigenlijk geen probleem meer. Het afvalwater wordt nu voldoende gemengd met dat van de andere bedrijven.’

Duurzaam
Een kind kan dus de was doen, zou je zeggen. Het project vergde niettemin de nodige voorbereidingen. Veel partijen moesten namelijk akkoord gaan, zeggen Caubo, Mudde en Knubben. ‘Van het waterschap tot de deelnemende bedrijven tot Rijkswaterstaat. Alle partijen zijn nu akkoord. Ze zijn overtuigd van de duurzaamheid van het geheel. En de combinatie van de afvalstromen zorgt voor een win-win-situatie. Kortom: samenwerken loont!’

 

Vragen?

Indien u vragen heeft over onze producten en diensten, neem dan contact op via het contactformulier of via telefoonnummer 043 - 880 85 58.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.