Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 0 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

SAMEN WERKEN AAN DE KLIMAATUITDAGINGEN

2022 was voor iedereen een bewogen jaar. De gestegen energieprijzen en inflatie zorgen voor financiële uitdagingen voor ondernemers, organisaties en consumenten. Te midden van deze veranderingen maakten we ook nog een hete en droge zomer door. Ondanks dat WML geen leveringsproblemen kende, was er sprake van een officieel nationaal watertekort. Het maakt de urgentie om de klimaatuitdagingen aan te pakken steeds groter. WML werkt daar hard aan, samen met haar klanten en partners in de waterketen. Samen werken aan het bewuster omgaan met water, daar gaan we ook in 2023 mee door.

Midden in de samenleving 
Ook in 2022 stond WML weer voor u klaar. Door 24/7 te zorgen voor drinkwater uit uw kraan. En door – om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen – delen van ons leidingnet te saneren. Voor onze zakelijke klanten realiseerden we drinkwateraansluitingen met Slimme Meters en voerden we Waterscans uit. Zodat u meer inzicht krijgt in uw waterverbruik en bewuste, duurzame keuzes kunt maken. Omdat dat hoort bij onze maatschappelijke rol, gaven we ook iets terug aan de samenleving. We voorzagen diverse Limburgse evenementen van gratis drinkwater, hielpen mee met het schoonmaken van de Maasoevers tijdens de Maas Cleanup en werkten samen met de Stichting Water for Life (zie het kader) aan schoon drinkwater in landen waar dat nog niet vanzelfsprekend is.  

Duurzaam watersysteem 
De Nederlandse drinkwaterbedrijven lieten vlak na de zomer van 2022 weten dat er vóór 2030 meer drinkwatercapaciteit nodig is. De lange droge zomer en innamestop van Maaswater maken duidelijk dat ook WML voor de opgave staat om te werken aan een zuiniger drinkwaterverbruik. Daarvoor nemen we onze eigen waterproductie onder de loep en stimuleren we onze klanten om water te besparen. Ook werken we samen met onze partners in de waterketen aan een duurzaam watersysteem. Een systeem dat het water beter vasthoudt, de drinkwaterbronnen beter beschermt en gebruik maakt van duurzamere alternatieven. 

Slimmer omgaan met water
Met onze Slimme Meter en de Waterscan werken we ook met u als zakelijke klant aan waterbesparing. De Slimme Meter geeft inzicht in het totale waterverbruik; op welk moment het meeste water wordt verbruikt. Daarmee kunt u zelf beter bepalen of er mogelijkheden zijn om water te besparen. Met de Waterscan brengen onze experts de waterstromen bij uw bedrijf of bedrijventerrein in kaart. De analyse biedt handvatten hoe u efficiënter met uw water kunt omgaan. Bijvoorbeeld door hergebruik of de inzet van alternatieve bronnen. Zodat u niet alleen water bespaart, maar misschien ook energie door minder warm water te gebruiken. 

Gelukkig nieuwjaar
Met al deze zaken gaan we ook in 2023 door. De medewerkers van Team Zakelijk staan ook dan weer voor u klaar om al uw watervragen te beantwoorden. We denken graag met u mee hoe u meer grip krijgt op uw waterverbruik en wensen u een gezond, duurzaam en waterbewust nieuw jaar.  Kerstactie: doneer uw bespaarde druppels
Voor veel huishoudens en organisaties stond dit jaar in het teken van bewust(er) omgaan met gas, water en licht. Ook vanuit WML stimuleren we onze klanten, met behulp van o.a. bespaartips en de waterbespaarcheck, om bewust met drinkwater om te gaan. Want het krijgen van schoon en voldoende drinkwater kent, zelfs in Nederland, steeds meer uitdagingen. De vraag wordt groter dan het aanbod en door grotere schommeling in klimaat, denk aan extremere weersomstandigheden, kunnen we ook hier steeds vaker spreken van waterschaarste. Wereldwijd zijn er 2 miljard mensen die geen toegang hebben tot schoon drinkwater en toiletten. Dit heeft veel impact op hun leven. We kunnen niet leven zonder. Elke druppel telt! 

Vanuit de gedachte dat elke druppel telt, geven wij als WML water met kerst weg. Dit doen we in de vorm van een donatie aan Water for Life. Water for Life is een initiatief van Nederlandse drinkwaterbedrijven. Met haar projecten realiseert zij toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Dit doet zij met hulp van de lokale bevolking. In de afgelopen jaren hebben ze 1,6 miljard mensen in 18 verschillende landen geholpen. Deze basisvoorzieningen maken het verschil in hun dagelijkse leven.   

Doneer (een deel) van uw bespaarde druppels en geef mensen wereldwijd toegang tot water. Doe mee met de kerstactie van Water for Life en geef water cadeau.  

Ja, ik wil water cadeau geven. DONEER HIER 
 


Heeft u vragen over onze producten en diensten, neem dan contact op met WML Zakelijk via het contactformulier of telefonisch via tel. 043 - 880 85 58.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.