Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 2 storingen. Op 46 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Druk, druk, druk... Aan het eind van het jaar, maar ook in de grond

Het is weer druk aan het eind van het jaar. Een goed moment om eens te kijken naar een ander soort drukte, namelijk die in de grond. Daar wordt het steeds voller. Niet van kleine beestjes of boomwortels, maar van het groeiend aantal leidingen en kabels. Het maakt het werken aan ons aller drinkwaternet steeds uitdagender. Adviseur Assetmanagement Geert Linssen en adviseur Drinkwatervoorziening Richard Peerboom van WML leggen uit hoe de drukte in de grond ook u indirect kan raken. 

Als klant van WML wilt u 24/7 verzekerd zijn van de levering van drinkwater van een hoge kwaliteit. Daarvoor is het drinkwaterbedrijf continu voor u aan het werk. Veel van dat werk speelt zich af in de bodem. Daar wordt het steeds drukker, vertellen Richard Peerboom en Geert Linssen. ‘Om te beginnen zijn er de leidingen voor gas, elektra en drinkwater, rioolbuizen en kabels voor dataverkeer. De aanbieders van datanetten zoals internet en telefoon leggen elk hun eigen kabels. Die stapel aan leidingen en kabels groeit daardoor gestaag.’

Energietransitie
Aanvullend is er de energietransitie, vervolgen Peerboom en Linssen. ‘Er worden warmtenetten aangelegd met betrekkelijk dikke leidingen die bovendien warmte afgeven. De overgang van gas naar elektra maakt zwaardere elektraleidingen nodig. Voor de infiltratie van regenwater komen er nieuwe watersystemen in de grond. En het 5G-netwerk komt er aan. Tel dat bij elkaar op en je kunt bij graafwerk zo maar twintig leidingen, kabels en systemen in de grond hebben liggen, oude en nieuwe, in allerlei richtingen en op verschillende hoogtes.’

Complexe puzzel
De toenemende drukte stelt WML en andere partijen die in de grond werken voor nieuwe uitdagingen. Het drinkwaterbedrijf pakt momenteel de zogenaamde ‘saneringsbult’ aan. Veel leidingen zijn ongeveer in dezelfde periode aangelegd en komen nu aan het eind van hun levensduur. De aanpak van deze sanering is een puzzel, die in de drukke grond steeds complexer wordt. ‘We vervangen zo’n 110 km hoofdleidingen per jaar. Deze sanering grijpen we aan om het leidingnet anders en meer wijkgericht in te richten.’

Balans
Bij de aanpak van de saneringsbult en herinrichting van het leidingnet gaat het om het vinden van de juiste balans. ‘We willen leidingen niet maanden of jaren te laat, maar ook niet te vroeg saneren’, aldus Linssen en Peerboom. ‘We stemmen dat zoveel mogelijk af op de planning van de grondwerkzaamheden van andere partijen. Want hoe minder vaak de grond open hoeft, hoe minder overlast voor omwonenden. Onze leidingen mogen daarbij niet te dicht op kabels en leidingen liggen die warmte afgeven. Drinkwater mag namelijk met maximaal 25ºC uit de kraan komen. Ook willen we het werk spreiden in de tijd zodat de aannemersmarkt het aan kan. Er zijn kortom veel factoren die bepalen wanneer en waar precies we een leiding saneren. Een uitgekiend kennismodel helpt ons om dit zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Daarbij wordt een balans gezocht tussen klantoverlast, prestatie, kosten en risico’s.’

Een goed nieuw jaar
Terug naar uw eigen drukte aan het eind van 2019. Bent u klaar voor 2020? Hoe fit is uw eigen netwerk? Is uw drinkwaterinstallatie in orde zodat er kwalitatief goed water uit de kraan komt? WML biedt verschillende leidingservices op eigen terrein en kan met de WML Fit-test uw installatie op elk gewenst moment beoordelen. Zo zorgen wij er ook in 2020 voor dat u al uw waterzaken goed op orde heeft. 

Team Zakelijk wenst u een productief, ondernemend en gezond nieuw jaar.

Indien u vragen heeft over onze producten en diensten, neem dan contact op via het contactformulier of via telefoonnummer 043 - 880 85 58.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.