Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 52 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Meer greep op onderhoud eigen leidingnet

Een eigen waterleidingnet uit de jaren zeventig, dat aan het eind van zijn levensduur raakt en waarvan het onderhoud niet tot de kerntaken behoort. De Zorggroep, een zorgorganisatie in Midden- en Noord-Limburg, besloot vorig jaar meer grip te willen op het beheer van haar leidingnet in het Auxiliatrixpark in Venlo. Coördinator Techniek Henk Thiesen liet WML een nulmeting uitvoeren en die bracht de nodige verbeterpunten aan het licht. 

Buiten beeld geraakt
Het Auxiliatrixpark is een gebied van 23 hectare dat deels in gebruik is door De Zorggroep. Deze organisatie voor verpleging en (thuis)verzorging heeft hier verschillende grotere en kleinere gebouwen, waarin onder meer wonen met zorg wordt aangeboden. De Zorggroep betrekt het drinkwater van WML. Achter de meter gebeurt dat via een eigen leidingnet. Henk Thiesen, inmiddels gepensioneerd als coördinator techniek bij De Zorggroep, vertelt dat dit stamt uit de jaren zeventig. ‘Het bij de tijd houden en goed onderhouden daarvan is noodzakelijk om de waterkwaliteit te blijven borgen. De Zorggroep heeft echter in totaal 900 adressen, waaronder 42 grote gebouwen. Daar is zoveel werk mee gemoeid, dat het beheer van het waterleidingnet op het Auxiliatrixpark een beetje buiten beeld raakte.’

Kwaliteitsslag
Concrete aanleiding om hier iets aan te doen, was een lekkage. ‘Een installateur zou dit repareren, maar die had alleen al een halve dag nodig om de juiste onderdelen te krijgen’, aldus Thiesen. ‘Daarom schakelden we WML in. Na een nulmeting heeft WML de nodige verbeterpunten aangepakt. Om het leidingnet voortaan in goede staat te houden, sluit mijn opvolgster met WML een onderhoudscontract af. Daarmee maakt De Zorggroep in het onderhoud van het Auxiliatrixpark een grote kwaliteitsslag. Dat is belangrijk, want zuiver en betrouwbare drinkwater is voor onze cliënten van levensbelang. Denk alleen al aan het voorkomen van legionella, maar ook aan het bewaken dat er na afloop van een reparatie geen bacteriën in het water komen. Bij WML is dat in goede handen.’

Verouderd 
Werkvoorbereider Ton Bouten begeleidde namens WML de uitvoering van de nulmeting. ‘Daaruit bleek onder andere dat de brandkranen verouderd waren. Ze hadden geen terugstroombeveiliging, waardoor er bij gebruik risico’s ontstonden op verontreiniging van het drinkwater. We hebben daarom alle brandkranen vervangen. Dit jaar plaatst WML nieuwe afsluiters, zodat De Zorggroep bij het verhelpen van storingen steeds maar een deel van het net hoeft af te sluiten. In het samen opgestelde verbeterplan staat ook nog het installeren van sub-meters. Daarmee krijgt De Zorggroep meer inzicht in het waterverbruik in afzonderlijke gebouwen. Dit zijn allemaal zaken waar een normale installateur niet de juiste materialen en kennis voor heeft. Onze monteurs hebben dat wel.’

Volledig ontzorgen
Het servicecontract wordt volledig naar de wensen van De Zorggroep ingericht, vertelt accountmanager Anuschka van Baardewijk van WML. ‘Dat past in onze werkwijze om groot-zakelijke klanten volledig te ontzorgen. Daar hoort een 24/7-storingsdienst bij, maar bijvoorbeeld ook de periodieke controle van brandkranen, afsluiters en appendages. Daarbij heeft de klant altijd één aanspreekpunt, die alle werkzaamheden coördineert.’

De Zorggroep is met dit aanbod zeer tevreden, besluit Thiesen. ‘De betrouwbaarheid, kwaliteit en leveringszekerheid van het drinkwater in het Auxiliatrixpark worden hiermee geborgd. Dat is voor de organisatie alvast een zorg minder, zodat ze zich nog beter kan richten op de echte zorg.’

Indien u vragen heeft over onze producten en diensten, neem dan contact op via het contactformulier of via telefoonnummer 043 - 880 85 58.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.