Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er is 1 storing. Op 47 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Duurzamer omgaan met uw water


Hoe kun je duurzamer omgaan met drink-, afval- en regenwater? Veel bedrijven en organisaties zullen zich steeds vaker met deze vraag bezighouden. In het project SUPERLOCAL in Kerkrade wordt gezocht naar antwoorden. Woningcorporatie HEEMwonen, WML, WBL (Waterschapsbedrijf Limburg) en de gemeente werken hier aan het sluiten van waterkringlopen en terugwinnen van grondstoffen en energie. Regenwater wordt ingezet als drinkwater, het afvalwater uit de woningen wordt hergebruikt. Een perfecte inspiratiebron voor als u zelf nadenkt over duurzamer watergebruik.  ​

Geen keuze
SUPERLOCAL past in de vernieuwing van de woningvoorraad van HEEMwonen. Die is nodig vanwege de krimp in Parkstad Limburg. ‘We grijpen de vernieuwing aan om te bekijken of we ook op duurzaamheidsgebied een grote slag kunnen maken’, aldus projectmanager SUPERLOCAL Maurice Vincken. ‘Niet omdat we dat leuk vinden, maar omdat we geen keuze hebben. De vraag is niet of we in de toekomst circulair en klimaatbestendig moeten gaan werken, maar wanneer. In SUPERLOCAL onderzoeken we wat op dit gebied maximaal mogelijk is.’

Alles van waarde blijft binnen
De lat ligt in SUPERLOCAL zeer hoog. ‘We doen net alsof er een hek staat om het gebied. Alles wat van waarde is, blijft daarbinnen en wordt hergebruikt’, vertelt Vincken. ‘Dus worden de materialen uit de gesloopte flats in beginsel volledig toegepast bij de nieuwbouw van woningen. Daarnaast maken we een lokale waterkringloop. Het regenwater wordt opgevangen in twee ondergrondse buffers van elk 125 m3. WML onderzoekt of dit na lokale zuivering kan worden gebruikt als drinkwater. WBL zuivert het grijze afvalwater van de douche, wastafel, vaatwasser en wasmachine ter plekke in een rietfilter. De gemeente voert het zwarte afvalwater van de waterbesparende toiletten af naar een vergistingsinstallatie op het terrein. Er wordt energie mee opgewekt en WBL bekijkt of er grondstoffen uit zijn te winnen. Zo leren we wat er nodig is om kringlopen te sluiten. De eerste les is alvast dat je deze ambitie zo vroeg mogelijk in het proces moet meenemen in de planvorming. En dat alle partijen moeten samenwerken om het te laten slagen. Ook realiseren we ons dat een waterkringloop nieuw is voor de bewoners van dit gebied. Daarom zetten we stevig in op heldere communicatie richting de nieuwe bewoners.’

Meerdere voordelen
Een lokale waterkringloop dient meerdere doelen, zegt Diederik van Duuren. Hij begeleidt SUPERLOCAL vanuit WML. ‘Met de klimaatverandering neemt het aantal hoosbuien toe. De wateroverlast daarvan neemt af als het regenwater ter plekke wordt vastgehouden. Voor gemeenten, maar ook voor bewoners is dat een groot voordeel. Ook bieden lokale waterbuffers mogelijk een antwoord op de pieken in de watervraag. In hele droge periodes kan het in de toekomst moeilijk worden om op sommige momenten voldoende drinkwater te produceren. Denk aan het moment dat iedereen ’s ochtends opstaat en gaat douchen of dat we massaal de tuin gaan sproeien in de avond. Het is niet ondenkbaar dat de waterlevering in de toekomst op zulke momenten wordt begrensd. Met een lokale waterbuffer blijft er dan toch voldoende drinkwater beschikbaar.’

Inspiratiebron
Een voorbeeld als SUPERLOCAL kan als inspiratiebron de weg wijzen naar een duurzamer en zuiniger watergebruik, aldus Van Duuren. ‘Elk bedrijf of elke organisatie kan er onderdelen van toepassen. Industrieel proces- of afvalwater heeft misschien voldoende kwaliteit om na zuivering weer te worden hergebruikt voor laagwaardige toepassingen. Er is veel mogelijk, maar er moet iedere keer goed worden bekeken welke combinatie van oplossingen duurzaam en rendabel is. Genoeg reden om hier serieus mee aan de slag te gaan en de eerste stappen te zetten.’

Waterscan
Zo’n eerste stap is het inventariseren van de mogelijkheden. Daar kan het uitvoeren van een waterscan bij helpen, oppert accountmanager zakelijke markt Jeroen van Heugten. ‘Daarmee bekijkt WML samen met de klant welke waterstromen er zijn in een bedrijf of organisatie en welke mogelijkheden er zijn om water te hergebruiken. Daarvoor lopen we met één van onze procestechnologen door het bedrijf en kan er eventueel samen een business case worden opgesteld. De klant beslist uiteraard. Ons dochterbedrijf Evilim Industriewater kan, indien gewenst, vervolgens de werkzaamheden verrichten om de waterstromen te verduurzamen. Evilim is een specialist op het gebied van het leveren van proceswater en verwerken van afvalwater. Zij levert complete installaties, maar bekijkt ook samen met de klant waar in de huidige installatie verbeteringen mogelijk zijn. Daarbij spelen duurzaamheid en innovatie een belangrijke rol. Zo bieden we de klant een totaalpakket om zuiniger om te gaan met zijn water.’

  

Indien u vragen heeft over onze producten en diensten, neem dan contact op via het contactformulier of via telefoonnummer 043 - 880 85 58.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.