Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er is 1 storing. Op 47 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Nieuwe toekomst voor ENCI gebied

Een groot gebied gereed maken voor een nieuwe toekomst. Voor die opgave staat ENCI nu de mergelwinning en cementproductie in Maastricht zijn beëindigd. Belangrijk onderdeel is de aanleg van de infrastructuur voor drinkwater, elektriciteit, riolering en data. ENCI schakelde WML in voor de advisering over en uitvoering van een toekomst-bestendig drinkwaternet. Volgens transitiemanager Hans Reijnders van ENCI zijn zo de kwaliteit van het leidingnet en de kwaliteitsbeheersing in de toekomst het best gewaarborgd.  

Complexe opgave  
De transformatie van de groeve en het bedrijfsterrein van ENCI naar een nieuwe toekomst is een complexe operatie. Er zijn vijf partijen bij betrokken. Naast ENCI zijn dat de gemeente Maastricht, Provincie Limburg, Natuur-monumenten en de Stichting Sint-Pietersberg Adembenemend. In 2009 kwamen zij samen een Plan van Transformatie overeen. Om de uitvoering hiervan te organiseren en bewaken richtten ze de Stichting Ontwikkelings-maatschappij ENCI-gebied op. In het plan worden drie gebieden onderscheiden: het bedrijfsterrein, de groeve en een overgangszone daartussen. ENCI heeft de plicht de drie gebieden gereed te maken voor een nieuwe toekomst en vervolgens over te dragen aan Natuurmonumenten (de groeve) en de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied (overgangszone en bedrijfsterrein).   

Aantrekkelijker maken voor de markt 
ENCI heeft dit jaar al het grootste deel van de ondergrondse infrastructuur laten aanleggen. Dit is gebeurd terwijl nog niet duidelijk is wie straks precies welke activiteiten gaat ondernemen in het gebied. Gedachte daarachter is, zegt directeur Peter Mergelsberg van de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied, ‘dat een goede infrastructuur het gebied aantrekkelijker maakt voor marktpartijen om zich hier te vestigen. Dat we nog niet weten wie dat zijn, is geen probleem. De hoofdstructuur van het gebied is al in het plan vastgelegd.’ ‘Daarmee konden we met WML de dimensionering van de leidingen, aftappunten en bluskranen bepalen’, voegt Hans Reijnders toe. ‘Het is fijn dan een partner te hebben met expertise die met je meedenkt.’ 

Goede kwaliteit achterlaten 
ENCI koos voor de aanleg van het leidingnet, dat op eigen grond ligt, bewust voor WML, aldus Reijnders. ‘Wij willen een goede kwaliteit leveren en achterlaten, die in de toekomst goed beheerst kan worden. Het leidingnet moet voldoen aan alle wettelijke eisen. Dit is bij deze partij in goede handen. ENCI heeft zelf geen drinkwaterspecialist in dienst.’ Daar komt bij, aldus Mergelsberg, dat het ENCI-gebied (of grote delen daarvan) straks mogelijk openbaar gebied wordt. ‘Het ligt voor de hand het leidingnet dan over te dragen aan het drinkwaterbedrijf. Dan is het handig dat zij het ook heeft aangelegd.’ 
 

Vlekkeloos 
Teamleider Operatie Wim Wienen (WML) en opzichter Riny Jongen van WML vertellen dat aannemer BAM in opdracht van WML in totaal tussen 1,5 en 2 kilometer leiding heeft aangelegd in het gebied. ‘Er ligt één hoofdleiding. Komt er straks een klant die wil worden aangesloten, dan bekijken we samen hoe dat het beste kan gebeuren. Om de kwaliteit van het drinkwater te waarborgen is het belangrijk dat de leidingen kunnen doorstromen. Daarvoor hebben we op de eindpunten brandkranen geplaatst. Door deze zo nu en dan open te zetten, blijven de leidingen schoon.’ 

Reijnders en Mergelsberg zijn tevreden over de aanleg, die ‘vlekkeloos is verlopen’. ‘Door de goede samenwerking zijn de netten voor drinkwater, elektriciteit en riolering in één keer aangelegd’. Volgende stap is nu dat ENCI het net overdraagt aan de Stichting Ontwikkelingsmaatschappij ENCI-gebied. Bekeken wordt nog of WML het leidingnet na de aanleg ook gaat onderhouden. Wim Wienen biedt het graag aan: ‘Voordeel daarvan is dat de materialen die hiervoor dienen te worden gebruikt dezelfde materialen zijn als bij de aanleg zijn gebruikt. En het onderhoud gaat in onze reguliere planning mee. Zo blijft de kwaliteit van het leidingnet en het drinkwater ook in de toekomst op peil.’  

Indien u vragen heeft over onze producten en diensten, neem dan contact op via het contactformulier of via telefoonnummer 043 - 880 85 58.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.