Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 3 storingen. Op 57 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Missie 2022: Samen zuiniger omgaan met water

Door de klimaatverandering is het niet meer vanzelfsprekend dat er in de toekomst op elk moment van de dag voldoende drinkwater uit de kraan komt. Dat maakt het steeds belangrijker om zuiniger om te gaan met ons water. Waterbesparing is bovendien goed voor uw portemonnee en zorgt mogelijk voor lagere energielasten. Op de drempel van 2022 kijkt WML-bestuurder Joyce Nelissen vooruit naar hoe WML u kan helpen water te besparen. En ze kijkt terug op de ruim twee jaar dat ze inmiddels aan het hoofd staat van het drinkwaterbedrijf. Een periode waarin het klimaat zich van zijn grilligste kanten liet zien.   

Zuiniger omgaan met water; dat klinkt overdreven na een zomer waarin de regen met bakken uit de hemel kwam. 
‘Dat kan ik me goed voorstellen. Maar aan de natte zomer van 2021 gingen drie hete en zeer droge zomers vooraf. En helaas leidt veel regen in korte tijd niet meteen tot meer drinkwater. De extremen hebben het waterverbruik en de waterbeschikbaarheid in Nederland wel hoog op de agenda gezet. WML kende tot dusver nog geen grote leveringsproblemen. Maar met de klimaatverandering moeten en willen wij in staat zijn om een antwoord te geven op die uitdagingen en is bewuster en zuiniger omgaan met water van belang. De regering vraagt dat ook nadrukkelijk aan de drinkwatersector. Daarmee is dit een maatschappelijke opdracht die iedereen aangaat.’

Hoe gaat WML hier invulling aan geven?
‘Een betere wereld begint bij jezelf. We mogen onze organisatie al klimaatneutraal noemen als het gaat om energieverbruik. En daarnaast gaan we ook de uitdaging aan om water te besparen; zowel in onze eigen productieprocessen als samen met onze klanten en partners in de waterketen. Samen met onze klanten bekijken we hoe we ons drinkwater zo bewust en duurzaam mogelijk kunnen gebruiken. Samen met onze partners in de waterketen werken we aan een duurzaam watersysteem. Daarin wordt het water beter vastgehouden, worden de drinkwaterbronnen beter beschermd, wordt er gezocht naar duurzamere alternatieven en wordt ingezet op het ombuigen van de stijgende watervraag. Om aan al deze zaken te werken, heeft WML in 2021 het programma Zuinig op Water opgezet.’

Waaruit bestaat dat programma?
‘Het richt zich op vier aandachtsgebieden: de huishoudelijke klant, de zakelijke klant, de WML-processen en het Limburgse watersysteem. Met de zakelijke klant gaan we op zoek naar manieren om het waterverbruik waar mogelijk te verminderen. Kan uw water wellicht efficiënter en zorgvuldiger worden ingezet? Weet u waar en wanneer in uw bedrijf of organisatie veel water wordt verbruikt? Zijn er misschien mogelijkheden om water te hergebruiken of alternatieve bronnen in te zetten zoals regenwater? Door slimmer om te gaan met uw water bespaart u kosten. En als u minder warm water gebruikt, verbruikt u bovendien minder energie en draagt u bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Genoeg redenen dus om hieraan te werken en WML ondersteunt daar graag bij.’

Welke ondersteuning kan WML bieden?
‘We bieden al langer de Slimme Meter aan. Die geeft inzicht in waar en wanneer in uw gebouw(en) en/of processen het meeste water wordt verbruikt. Met dat inzicht kunt u zelf beter bepalen of er mogelijkheden zijn om water te besparen. Als pilot zetten wij nu ook de Waterscan in, waarbij onze experts de waterstromen bij bedrijven of bedrijventerreinen in kaart brengen en analyseren. We zijn nu aan het kijken of er nog meer mogelijkheden zijn om samen met u als zakelijke klant zuinig te kunnen omgaan met water. Het gaat echter om meer dan alleen zuinig zijn. Het gaat om bewustwording van het watergebruik in alle opzichten.’

Heb je tot slot nog een boodschap voor het nieuwe jaar?
‘Wij wensen al onze klanten, naast gezondheid en voorspoed, een waterbewust nieuw jaar! We gaan in 2022 graag met u samen werken aan waterbesparing. Met onze tips kunt u zelf al kritisch naar het waterverbruik kijken. En verder kunt u met al uw watervragen ook in 2022 terecht bij ons Team Zakelijk.’

Tips om in uw bedrijf water te besparen

  • Vergroot het inzicht in uw waterverbruik met bijvoorbeeld een slimme meter. 
  • Ga duurzaam om met spoelwater en afvalwater. Kunt u dit hergebruiken?
  • Is het mogelijk om de waterkringloop te sluiten, eventueel met omliggende bedrijven?
  • Kunt u in uw proces/bedrijf slimmer omgaan met water? Breng daarvoor de waterstromen in kaart.
  • Kies voor zuinige toiletten en waterbesparende kranen. 
  • Vang regenwater op en gebruik dit voor bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden.

EEN DUURZAAM EN GEZOND KERSTCADEAU!

WML wil schoon drinkwater wereldwijd graag nét zo vanzelfsprekend maken als in Limburg. Ook dit jaar geven we met Kerst kraanwater cadeau aan mensen die dat het hardste nodig hebben. En dat doen we niet alleen. Samen met Stichting Water for Life werken we aan schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen in gebieden waar dat nog niet zo vanzelfsprekend is als bij ons.

Dit jaar zetten we ons gezamenlijk in voor de inwoners van Santeo in Ghana. Zij halen iedere dag water uit een vervuilde rivier om te drinken, te koken en te wassen. Zoals moeder en onderneemster Mevis, bij wie onlangs een wateraansluiting gerealiseerd werd met hulp van Water for Life:  

“Ik woon samen met mijn drie kinderen. Mijn man is vijf jaar geleden overleden. Om geld te verdienen, rook ik vis die ik verkoop in het dorp. De vis moet ik schoonmaken met water voordat ik deze kan roken. Vroeger moest ik lang lopen om water te halen bij de rivier, dat ik eerst moest koken voordat ik het kon gebruiken. Nu we sinds kort een wateraansluiting aan huis hebben, is mijn leven veel makkelijker geworden. Het bespaart me heel veel tijd, die ik weer kan besteden aan mijn business en mijn kinderen.” 

Met de opbrengst van deze kerstcampagne gaat Water for Life samen met het drinkwaterbedrijf in Ghana aan de slag om nog eens 9,3 kilometer waterleiding aan te leggen en voor 1.200 huishoudens een veilige wateraansluiting te realiseren, zodat ook hier straks schoon en betrouwbaar water uit de kraan komt. Net als bij ons.

Wilt u als bedrijf helpen?
Ga naar www.waterforlife.nl/doneer-wml en geef deze Kerst ook kraanwater cadeau. Of meld u aan voor een eenmalige, maandelijkse of jaarlijkse donatie aan Water for Life. Alvast bedankt!  
 


Indien u vragen heeft over onze producten en diensten, neem dan contact op via het contactformulier of via telefoonnummer 043 - 880 85 58.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.