Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 50 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

WATERSCAN WIJST DE WEG NAAR BESPARINGEN

Hoe bereik ik besparingen op mijn waterverbruik? En welke mogelijkheden zijn er om de hoge lozingskosten van mijn afvalwater te verlagen? Met deze vragen liet Okéchamp vorig jaar door WML een Waterscan uitvoeren. Hiermee kreeg het champignonverwerkingsbedrijf inzicht in de kwantiteit en kwaliteit van de waterstromen in haar bedrijfsprocessen. Één van de uitkomsten was dat van het afvalwater pakweg een derde zonder zuivering geschikt is om te worden hergebruikt. ‘Zo hebben wij een goede basis om na te denken over investeringen om onze waterhuishouding te verbeteren en te verduurzamen’, vertelt projectengineer Geert Janssen van Okéchamp.

Wereldspeler
Okéchamp is een van origine Pools bedrijf dat actief is in de hele keten van champignons; van de oogst tot en met de afzet. De vestiging in Velden richt zich op de verwerking van champignons in blik en glas. Jaarlijks gaat er 70.000 ton (70 miljoen kilo) champignons door het bedrijf. Voor het wassen, blancheren en koelen daarvan is veel water nodig. Okéchamp haalt het grootste gedeelte van het benodigde water uit twee eigen bronnen. Omdat de hoeveelheid grondwater dat het bedrijf mag oppompen begrensd is, wordt dit aangevuld met kraanwater van WML. De inkomende waterstromen kennen geen eigen toepassingen; het grond- en kraanwater worden door elkaar gebruikt. 

Hoge lozingskosten afvalwater
Na het gebruik van het water in de bedrijfsprocessen van Okéchamp, gaat het er voor het overgrote deel uit als afvalwater. Daar zit een belangrijk aandachtspunt voor het bedrijf, vertelt Geert Janssen. ‘Bij het bewerken van de champignons komen relatief veel vervuilingseenheden in het afvalwater terecht. Dat zorgt voor een hoge rekening van de lozingskosten. Onze wens om die kosten te verlagen, was een belangrijke reden om de Waterscan door WML te laten uitvoeren. Kunnen wij (delen van) het afvalwater hergebruiken, zodat we aan de voorkant minder kosten kwijt zijn aan de inname van water, maar ook minder hoeven te betalen aan de achterkant, bij de lozing van het afvalwater op het riool?’

Waterhuishouding
Met de Waterscan brengt WML de waterhuishouding van een bedrijf nauwkeurig in kaart, vertelt accountmanager zakelijke markt Jeroen van Heugten. ‘Door de klimaatverandering staat bewuster en zuiniger omgaan met water hoog op onze agenda. WML heeft een programma opgezet waarmee we de uitdaging aangaan om in Limburg zuiniger om te gaan met water. We betrekken onze klanten en partners in de waterketen actief bij dit programma. De Waterscan is één van de manieren om samen te bekijken hoe we slimmer met water kunnen omgaan. Het is een quick scan om inzicht te krijgen in de waterstromen en daarmee ook in de vraag of en hoe het water efficiënter kan worden ingezet. Het gaat daarbij om het principe van recycle, reduce en re-use (de 3R-benadering). Het is vervolgens aan het bedrijf zelf om te bepalen hoe het wil omgaan met het resultaat van de Waterscan, of het van de eventuele mogelijkheden gebruik wil maken en of de investeringen hierin rendabel (genoeg) zijn. En zo niet, of het bedrijf dan tóch wil investeren om duurzamer met water om te gaan.’

Hergebruik van water en warmte
De Waterscan bij Okéchamp laat zien dat het bedrijf per uur zo’n 15 m3 water gebruikt om de 'indamper' te koelen. In deze machine wordt water aan het blancheerwater onttrokken om er concentraat van te maken. Dit koelwater komt niet in aanraking met het product, is daardoor niet vervuild en dus prima geschikt om te worden hergebruikt. Dat kun je zien als 'laaghangend fruit', aldus Janssen. ‘Het water hoeft niet te worden gezuiverd, maar moet wel extra worden gekoeld. Het wordt nu met een temperatuur van 35° op het riool geloosd. We vragen ons daarbij af of we die warmte niet ook kunnen hergebruiken.’

Eerste stappen richting duurzaam watergebruik
De Waterscan toont verder aan dat de andere afvalwaterstromen van Okéchamp eerst gezuiverd moeten worden, alvorens te kunnen worden hergebruikt. Evilim Industriewater BV, een dochteronderneming van WML, maakte een eerste berekening van de kosten hiervan. ‘Het is nu aan ons om te bepalen of we gaan investeren in de noodzakelijke installaties om afvalwater te gaan hergebruiken’, besluit Janssen. ‘Okéchamp wil graag investeren in de verduurzaming van het waterverbruik, maar vooral als dit ook tot lagere kosten leidt. Dan heb je echt een win-win-situatie. De Waterscan van WML is alvast een eerste stap.'

Meer informatie over de Waterscan vindt u hier.

Heeft u vragen over de Waterscan of over onze andere producten en diensten, neem dan contact op met WML Zakelijk via het contactformulier of telefonisch via tel. 043 - 880 85 58.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.