Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 2 storingen. Op 51 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Waterscan: mogelijkheden voor waterbesparing 

Streeft u ook naar een efficiënte(re) inzet van water in uw bedrijfsvoering? Met de WML Waterscan krijgt u inzicht in uw waterstromen. Samen kijken we hoe u slimmer met water kunt omgaan. Door minder inname, meer hergebruik en/of door inzet van alternatieve bronnen kunt u mogelijk water en kosten besparen. En u levert een verantwoorde bijdrage aan een duurzame wereld. WML stimuleert dit en daarom is er speciaal voor organisaties de Waterscan ontwikkeld.

 

Recycle, Reduce en Re-use

Slimmer omgaan met water betekent niet alleen waar mogelijk water besparen, maar ook het hergebruiken van water of het inzetten van alternatieven bronnen, zoals oppervlaktewater, hemelwater of effluent, in uw bedrijfsvoering. Drinkwaterkwaliteit is immers niet altijd nodig. Juist door de 3R-benadering, recyle, reduce en re-use, geeft de Waterscan een goed totaalbeeld van de waterstromen en krijgt u een advies hoe u uw  waterhuishouding slimmer kunt inrichten. Cock Mudde: “Heb je als ondernemer duurzaamheid hoog in het vaandel staan, dan is er geen ontkomen aan om de waterhuishouding kritisch onder de loep te nemen. De Waterscan met de 3R-benadering, recycle, reduce en re-use, is een goede eerste stap.”

 

Scan, rapport en advies

U kunt de Waterscan zien als een quick scan waarbij onze waterexperts de waterstromen in combinatie met de waterbronnen, -verbruiken en verbruiksmomenten inventariseren en vertalen naar een processchema. Naast het in kaart brengen van de kwantitatieve stromen kijken zij naar mogelijkheden van hergebruik van water en het gebruik van andere kwaliteiten water. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bestaande kwalitatieve gegevens. Er worden in deze scan (nog) geen kwalitatieve water-analyses of een businesscase gemaakt. U ontvangt een eindrapport met de geïnventariseerde gegevens, de processtromen en een advies. 

Interesse? Vul het contactformulier in, bel 043 - 880 85 58 of mail zakelijk@wml.nl 

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.