Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 3 storingen. Op 55 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Drinkwatertarief 2019

Het tarief voor drinkwater wordt bepaald door de kosten die WML moet maken. Drinkwater is geen commercieel product. We houden de tarieven voor het water zo laag mogelijk en stabiel.

Het tarief voor drinkwater in 2019 is € 0,67* per m3 (1.000 liter)

* afgerond op hele eurocenten

Uw waterrekening bestaat uit meer componenten dan enkel het waterverbruik. U betaalt ook een zogenoemd vastrecht, een vergoeding voor de infrastructuur om het water bij u thuis te krijgen en voor bijvoorbeeld de watermeter. Ook is WML verplicht een aantal belastingen te heffen, die afgedragen worden aan de overheid.

Op uw jaarafrekening is een en ander als volgt zichtbaar.

1. Kosten watergebruik per m3 (1.000 liter)
 

Tarief watergebruik
Tarief WML

€ 0,6666 per m3 (1.000 liter)

Belastingen € 0,0201 per m3 (1.000 liter)
Totaal € 0,6867 per m3 (1.000 liter)

2. Belasting op Leidingwater (BoL)

Er is Belasting op Leidingwater verschuldigd voor de eerste 300 m3 waterverbruik.

Tarief BoL
Tarief BoL

€ 0,343 per m3 (1.000 liter)

3. Vaste vergoedingen

Basis Aansluitpunt Qn 1,5
Vastrecht voor aansluiting Qn 1,5 € 77,43 per verbruiksjaar
Bijdrage wettelijke veiligheidscontrole € 1,31 per verbruiksjaar 
Totaal € 78,74 per verbruiksjaar
Aansluitpunt Qn 2,5
Vastrecht voor aansluiting Qn 2,5 € 151,61 per verbruiksjaar
Bijdrage wettelijke veiligheidscontrole € 1,31 per verbruiksjaar
Totaal € 152,92 per verbruiksjaar

4. BTW

De overheid belast de consumptie van leidingwater met belasting op toegevoegde waarde (btw). Voor leidingwater geldt het lage btw-tarief van 9%. De btw die over drinkwater geheven wordt, staat apart op de waternota vermeld.

Bekijk hier een rekenvoorbeeld voor een gemiddeld huishoudelijk jaarverbruik van 105 m3.

Aanvullende producten en diensten

WML levert niet alleen drinkwater, ons dienstenpakket is breder. In dit overzicht kunt u de prijzen voor de meest gangbare producten en diensten terugvinden.

Capaciteiten groter dan Basis Aansluitpunt

Het vastrechttarief geldt voor een Basis Aansluitpunt Qn 1,5 (capaciteit 2.500 liter per uur). Voor grotere capaciteiten dan het Basis Aansluitpunt is een capaciteitsrecht van toepassing. De tarieven voor de diverse capaciteitsklassen zijn opgenomen in dit document.

Nieuwe aansluitingen

Naast de vaste jaarlijkse vergoedingen, rekent WML eenmalig een tarief voor de aanleg van een nieuwe aansluiting. U kunt in dit document de tarieven inzien van aansluitpunten met diverse capaciteiten.

Opbouw van het drinkwatertarief 2019

Totale tarief Operationele
kosten
Afschrijvings-
kosten
Vermogens-
kosten
Belastingen
Levering drinkwater:
per m3
€ 0,6867 € 0,4450 € 0,1589 € 0,0715 € 0,0113
Vastrecht Qn 1,5:
per aansluiting
€ 77,43 € 38,82 € 26,72 € 11,89 -

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.