Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 52 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Grondwaterbeheer

Altijd op de hoogte van actuele grondwaterstanden: een grondwatermeetnet geeft op elk gewenst moment van de dag informatie over de grondwaterstand in een bepaald gebied.

Er zijn tal van redenen waarom gemeenten, waterschappen, (semi-) overheden en bedrijven op de hoogte moeten zijn van actuele grondwaterstanden. Zo moeten gemeenten, burgers en bedrijven adequaat kunnen adviseren. Ook bij de aanleg van wegen of bij nieuwbouwprojecten is actuele informatie over de grondwaterstand essentieel. Een grondwatermeetnet geeft op elk gewenst moment van de dag informatie over de grondwaterstand binnen een bepaald gebied en is onmisbaar voor accuraat stedelijk en landelijk grondwaterbeheer.

Een grondwatermeetnet bestaat uit een stelsel van peilbuizen op verschillende locaties. Op die plekken wordt de grondwaterstand gemeten en eventueel aangevuld met gegevens over bijvoorbeeld de kwaliteit van het grondwater. De locaties van de peilbuizen zijn strategisch gekozen, zodat met een minimale inspanning een zo nauwkeurig mogelijk beeld wordt verkregen.

WML en grondwaterbeheer

WML ondersteunt verschillende producten en diensten op het gebied van grondwaterbeheer:

  • Advies ten aanzien van een grondwatermeetnet.
  • Ontwerp en aanleg van een grondwatermeetnet.
  • Uitlezen en beheer van peilbuizen.
  • Rapportage van de meetgegevens.

De voordelen van grondwaterbeheer door WML op een rijtje:

  • Ontzorging van het totale grondwatermeetnet.
  • Eén aanspreekpunt, dus alles in één hand.
  • Samenwerking met experts op het gebied van grondwater.
  • Betrouwbare partner.

Indien u vragen heeft over onze producten en diensten, neem dan contact op via het contactformulier of via telefoonnummer 043 - 880 85 58.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.