Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 0 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Projecten

WML participeert in diverse projecten. Al deze projecten hebben gemeen dat ze de kwaliteit van ons drinkwater bevorderen of dat ze de bewustwording kweken dat kwalitatief goed en gezond drinkwater niet zo vanzelfsprekend is. 

Duurzaam Schoon Grondwater
In het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) werkt WML samen met agrariërs aan het verlagen van de uitspoeling van stikstof en gewasbeschermingsmiddelen, door middel van een efficiëntere landbouwproductie.

Wandelen voor Water
In het kader van de ‘World Water Day’ wordt jaarlijks Wandelen voor Water georganiseerd door Stichting Aqua for All, Simavi, AMREF, ZOA en Akvo. Tijdens deze landelijke campagne ervaren leerlingen uit groep 7 en 8 wat leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden moeten doen om aan drinkwater te komen: gemiddeld 6 kilometer wandelen met 6 liter water.

Kalkonderzoek
In juni 2017 deden klanten uit Midden-Limburg mee aan een onderzoek naar de hardheid en kalkafzettendheid van het kraanwater thuis. Met behulp van een paar eenvoudige testjes, kregen zij zelf meer inzicht in de samenstelling van het drinkwater en ze hielpen WML aan nog meer kennis over water.

Programma Sanering Infra
Bijna 9.000 kilometer aan ondergronds leidingwerk zorgt er voor dat heel Limburg dagelijks van kraanwater wordt voorzien. Vele kilometers drinkwaterleiding zijn in de naoorlogse periode in een relatief kort tijdsbestek gelegd en naderen komende jaren het einde van hun levensduur. Doordat er in relatief korte tijd een aanzienlijke saneringsopgave ligt, spreken we ook wel van een saneringsbult.

Sanering: animatie
In deze animatie wordt uitgelegd welke stappen WML neemt in geval er een waterleiding in de straat wordt vernieuwd. Waar krijgt u als kraanwaterafnemer mee te maken?

Puzzel
Voorwaarden voor deelname aan de puzzel in consumentenmagazine Heerlijk Water.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.