Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 52 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Reiniging productielocatie Roosteren leidt tot minder drinkwater

Tijdens de wateroverlast van afgelopen juli is één van onze drinkwaterproductielocaties preventief uit productie genomen. Door de overstroming van de Maas van het waterwingebied en de productie-installatie in Roosteren is er vervuild water in het drinkwatersysteem van Roosteren terecht gekomen en in een deel van de waterleiding richting Susteren. Doordat deze productielocatie en waterleiding gereinigd worden, is er minder drinkwater beschikbaar. We verwachten nog geen drinkwatertekort. Maar als er een langere droge en warme periode aanbreekt, kan dat mogelijk leiden tot een oproep om zuinig te zijn met drinkwater in de regio zuidwest-Limburg.

Schoonspoelen en reinigen van productielocatie Roosteren 

De remedie tegen de vervuiling die geconstateerd is, is het langdurig reinigen en schoonspoelen van de drinkwatersystemen en -leidingen, in combinatie met voortdurend testen van de waterkwaliteit. Dat schoonspoelen gebeurt de komende dagen zichtbaar: vlakbij onze productielocatie in Roosteren (Maaseikerweg 42) en in de Vloedgraaf nabij de Rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Baakhoverweg in Susteren. WML doet er alles aan om de productielocatie Roosteren zo snel mogelijk weer in gebruik te kunnen nemen, maar doet dat pas als de kwaliteit van het drinkwater goed is en voldoet aan de gezondheidsnormen. Het reinigen duurt langer en is lastiger dan verwacht. Op dit moment is nog niet bekend hoe lang de reinigingswerkzaamheden gaan duren.

Beschikbaarheid drinkwater 

De uitval van productielocatie Roosteren, in combinatie met de reinigingswerkzaamheden, leidt nog niet tot leverings- of drukproblemen. Voor de komende dagen wordt echter warmer en droger zomerweer voorspeld. Naar verwachting zal de vraag naar drinkwater dan gaan stijgen. Mogelijk leidt dit dan wel tot leverings- of drukproblemen. WML houdt de ontwikkeling van het verbruik nauwlettend en zeer frequent in de gaten. Wanneer een oproep tot matiging van het gebruik aan de orde is, worden alle betrokkenen hierover zo snel mogelijk geïnformeerd.

Kwaliteit drinkwater 

De drinkwaterlevering vanuit de getroffen productielocatie en waterleiding is ten tijde van de overstroming uit voorzorg al vroegtijdig beëindigd. Het verontreinigde water is bij niemand uit de kraan gekomen en de overstroming heeft dus geen gevolgen gehad voor de kwaliteit van het geleverde drinkwater. Het gaat om een verontreiniging met de bacteriesporen van sulfietreducerende clostridia (SSRC). De uitval van productielocatie Roosteren leidt wel tot een andere ‘verdeling’ van het drinkwater in de hele regio zuidwest-Limburg. Omdat de productiecapaciteit van onze locatie in Roosteren wordt overgenomen door andere WML-locaties, lopen de drinkwaterstromen in onze leidinginfrastructuur nét even iets anders dan onder normale omstandigheden. Dat kan tijdelijk van invloed zijn op de geur- en smaakbeleving van het kraanwater.

Kaart verzorgingsgebied zuidwest-Limburg

Reacties (1)

M. Janssen | 16-08-2022
Is het water , dat nu uit de pomp stroomt bij de WML Roosteren gevaarlijk voor mens en dier? Zeker met dit weer is het voor de honden een heerlijke waterspeeltuin. Graag Uw antwoord M. Janssen

Reageren

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.