Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 52 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

WML klimaatneutraal

Drinkwaterbedrijf WML werkt toe naar een maatschappelijk excellente bedrijfsvoering. De gevolgen van ons opereren voor mens en milieu op langere termijn tellen daarin zwaar mee. Daarom wil WML de klimaatimpact van eigen bedrijfsactiviteiten zo veel mogelijk beperken.

We treffen maatregelen om onze CO2-voetafdruk omlaag te brengen, onder andere door duurzame energie op te wekken en stappen te zetten in circulair ondernemen. In 2020 heeft WML haar doel bereikt een klimaatneutrale organisatie te zijn. Een resultaat waar we trots op zijn. Ook in de toekomst blijven we streven naar zo duurzaam mogelijk ondernemen.

Minder energie verbruiken

WML zoekt in al haar werkzaamheden naar energiebesparende kansen en maatregelen. Een aantal concrete stappen zijn:

  • Inzet van zelflerende en voorspellende procesautomatisering;
  • Inzet van energiezuiniger apparatuur in het productieproces.

Duurzaam opwekken

Vanaf 2020 wekt WML circa 50 procent van de eigen energiebehoefte zelf duurzaam op middels twee windturbines op Windpark Ospeldijk. De overige twee windturbines, eigendom van Windpark Ospeldijk, leveren het restant van onze energiebehoefte. Ook met behulp van zonnepanelen en waterkracht gaan we de komende jaren door met het zélf opwekken van duurzame energie, het liefst totdat we volledig in ons eigen verbruik voorzien.

CO₂-reductie

Onze ambitie is om uiterlijk in 2030 onze CO₂-uitstoot te hebben verminderd met 49 procent ten opzichte van het peiljaar 2013. Deze doelstelling is al volledig gerealiseerd door vergroening van energie, maar we blijven onszelf uitdagen steeds minder CO₂ uit te stoten.

Hiervoor zetten we verschillende stappen. Onder meer:

  • Duurzame mobiliteit;
  • Circulair ondernemen – volledig hergebruik van reststoffen;
  • Bevorderen duurzaam watergebruik.

Compenseren restant uitstoot

Alle CO2-uitstoot die we nog niet hebben kunnen verminderen, compenseren we middels Gold Standard-gecertificeerde (drink)water gerelateerde projecten. Hierdoor heeft WML in 2020 haar doel bereikt een klimaatneutrale organisatie te zijn. WML heeft zich ten doel gesteld de noodzaak voor het compenseren van CO2 uitstoot in 2050 tot nul te reduceren.

Onze reductiedoelen:

  • 49% reductie in 2030;
  • 100% reductie in 2050.

Het reductiepercentage wordt bepaald ten opzichte van basisjaar 2013. Met name middels het vergroenen van onze energiebehoefte heeft WML inmiddels een reductie gerealiseerd van circa 70%. We lopen daarmee ruim voor op onze doelstelling.

De klimaatvoetafdruk van de organisatie wordt gemeten volgens het Greenhouse Gas Protocol. Onze bedrijfsvoering en CO2-administratie wordt jaarlijks extern getoetst aan strenge criteria. We gebruiken het keurmerk dan ook met trots voor onze klimaatneutrale organisatie.

Voor meer informatie, zie www.climateneutralcertification.com

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiële waterzaken regelen.