Website momenteel te druk.

Op dit moment is de WML website niet goed bereikbaar.
Probeer het over een aantal minuten a.u.b. nogmaals.
Kijk op twitter voor de actuele informatie.
Er zijn 0 storingen. Op 52 plekken zijn er werkzaamheden.
mijnWML is uw persoonlijke online omgeving. Hier bekijkt en beheert u uw gegevens, waterverbruik, termijnbedrag, facturen of geeft u een verhuizing door.

Kwaliteit Arbo Milieu

Kwaliteit

WML heeft haar bedrijfsvoering vastgelegd in een kwaliteitsmanagementsysteem, dat gecertificeerd is conform de eisen van de ISO 9001:2015 norm. Het certificaat is hier in te zien.
 

Arbo

WML heeft de veiligheid van haar werknemers en van derden die in haar opdracht werken hoog in het vaandel staan. Externen die in opdracht van WML werken, dienen zich te conformeren aan het VGM reglement voor derden. Het reglement is terug te vinden bij de publicaties van WML.

Milieu

Met het oog op een duurzame en toekomstbestendige waterwinning en een adequate bescherming van drinkwaterbronnen, spant WML zich in om haar terreinen duurzaam te beheren. Die inspanningen zijn door SMK (Stichting Milieukeur) via de Barometer Duurzaam Terreinbeheer gewaardeerd met het certificaat niveau Goud.

Aan onze inspanningen ten aanzien van Kwaliteit, Arbo en Milieu ligt beleid ten grondslag. De kern van dit KAM-beleid wordt nader geduid in onderstaande explanimation video.

Regel uw zaken zelf via mijnWML

U kunt de meeste zaken rondom uw drinkwateraansluiting zelf online regelen. In mijnWML bekijkt en beheert u bijvoorbeeld uw gegevens, kunt u een verhuizing doorgeven en kunt u de financiƫle waterzaken regelen.